Zavisnost Elona Maska od državnih subvencija

Elon Mask zaradio je bogatstvo vredno više milijardi dolara vodeći kompanije koje prave električna kola, prodaju solarne panele i šalju … Continue reading Zavisnost Elona Maska od državnih subvencija