Oglasi / Ads

Oglašavanje i promocija u izdanjima PC Press-a je najefikasniji način da vaša marketinška poruka stigne do više od 150.000 naših čitalaca, odnosno u ruke vaših potencijalnih kupaca i klijenata. Eminentni autori, ugled na tržištu, mnoštvo pretplatnika, kvalitetna štampa i moderan dizajn su privukli veliki broj oglašivača a poverenje su nam, osim domaćih, ukazale i mnoge renomirane strane firme.

Promocija kroz PC Press Ekosistem

Interaktivno oglašavanje

PC Press Ekosistem čine časopisi PC Press i connect i sajt pcpress.rs. Simbioza ova tri medijska stuba i oglašavanje u PC Press Ekosistemu pruža mogućnost firmama da informacije o svojim proizvodima, uslugama i rešenjima proslede upravo do ljudi koji su za to zainteresovani. Naši čitaoci pripadaju jasno profilisanoj ciljnoj grupi koja je zainteresovana za IC tehnologije.

Naši partneri


Microsoft
DevOps Testing
Bizit

Twitter