Upotreba sekundarne ose u Excel grafikonima

Ponekad se dešava da na grafikonima treba da prikažete nesrazmerne vrednosti. Npr. ako treba da izvršite analizu konkurencije te da uporedo prikažete prihode, dobit i broj zaposlenih videćete da ova poslednja kategorija značajno odudara od prve dve. Prihodi i dobit se često mere milionama, a broj zaposlenih desetinama. Ako sve tri serije prikažete na istom grafikonu broj zaposlenih se neće dobro videti. Kako bi ova serija podataka postala uočivija, rešenje je da je prikažemo na sekundarnoj osi.

Pročitajte