Oglasi / Ads

Oglašavanje i promocija uz medijsku podršku PC Press-a je najefikasniji način da vaša marketinška poruka stigne do više od 200.000 naših čitalaca, odnosno u ruke vaših potencijalnih kupaca i klijenata. Zanimljiv i kreativan sadržaj iza koga stoje eminentni autori, vrhunski dizajneri, moderan pristup medijima, ugled na tržištu i mnoštvo pretplatnika su privukli veliki broj oglašivača a poverenje su nam, osim domaćih, ukazale i mnoge renomirane strane firme.

Promocija kroz PC Press Ekosistem

PC Press Ekosistem čine časopisi PC Press (štampano i digitalno izdanje), sajt pcpress.rs i društvene mreže na kojima smo prisutni. Simbioza ova tri medijska stuba i oglašavanje u PC Press Ekosistemu pruža mogućnost firmama da informacije o svojim proizvodima, uslugama i rešenjima proslede upravo do ljudi koji su za to zainteresovani. Naši čitaoci pripadaju jasno profilisanoj ciljnoj grupi koja je zainteresovana za ICT tehnologije.

Preuzmite MediaKit u PDF formatu

PC Press MediaKit 2024, Page 1PC Press MediaKit 2024, Page 2PC Press MediaKit 2024, Page 3PC Press MediaKit 2024, Page 4PC Press MediaKit 2024, Page 5
PC Press MediaKit 2024, Page 6PC Press MediaKit 2024, Page 7PC Press MediaKit 2024, Page 8PC Press MediaKit 2024, Page 9PC Press MediaKit 2024, Page 10