Oglasi / Ads

Oglašavanje i promocija uz medijsku podršku PC Press-a je najefikasniji način da vaša marketinška poruka stigne do više od 200.000 naših čitalaca, odnosno u ruke vaših potencijalnih kupaca i klijenata. Zanimljiv i kreativan sadržaj iza koga stoje eminentni autori, vrhunski dizajneri, moderan pristup medijima, ugled na tržištu i mnoštvo pretplatnika su privukli veliki broj oglašivača a poverenje su nam, osim domaćih, ukazale i mnoge renomirane strane firme.

Promocija kroz PC Press Ekosistem

PC Press Ekosistem čine časopisi PC Press (štampano i digitalno izdanje), sajt pcpress.rs i društvene mreže na kojima smo prisutni. Simbioza ova tri medijska stuba i oglašavanje u PC Press Ekosistemu pruža mogućnost firmama da informacije o svojim proizvodima, uslugama i rešenjima proslede upravo do ljudi koji su za to zainteresovani. Naši čitaoci pripadaju jasno profilisanoj ciljnoj grupi koja je zainteresovana za ICT tehnologije.

Preuzmite MediaKit u PDF formatu

PC Press MediaKit 2023, Page 1 PC Press MediaKit 2023, Page 2 PC Press MediaKit 2023, Page 3 PC Press MediaKit 2023, Page 4 PC Press MediaKit 2023, Page 5 PC Press MediaKit 2023, Page 6 PC Press MediaKit 2023, Page 7 PC Press MediaKit 2023, Page 8 PC Press MediaKit 2023, Page 9