Vizualizacija podataka uz pomoć pivot grafikona

Kažu da slika vredi više nego 1000 reči. Ovo je višestruko ponavljana izreka, ali smo svi svesni njene tačnosti. Pivot tabele uvek posmatrajte kao dinamične izveštaje. Prostim promenom redosleda izveštajnih dimenzija ili uvođenjem filtera izveštaj će se promeniti! Pivot grafikon je onaj koji je neposredno vezan za pivot tabelu na osnovu koje je nastao, a ako se ona promeni i grafikon će poprimiti drugačiji izgled…

Pročitajte

Scatter i Bubble grafikoni u Excel izveštajima

XY (Scatter Chart) je je tip grafikona koji je pogodan za poređenje dve serije podataka. Dobar primer gde može dobro da se primeni je analiza konkurencije. Ukoliko želite npr. da na x osi prikažete prihode, a na y osi dobit, Excel će nacrtati tačku na preseku, a na osnovu ove informacije možete da prepoznate koliko dobro se koja kompanija kotira. Podtip Scatter grafikona zove se Bubble, a on omogućava da umesto tačke prikažete krug čiji dijametar prezentuje neku informaciju, npr. veličinu aktive ili broj zaposlenih…

Pročitajte

Waterfall chart u Excel izveštajima

„Vodopad“ (Waterfall chart) je specijalna vrsta Excel grafikona koja pomoću kolona prikazuje promene između zadate početne i krajnje vrednosti, kao i sve pozitivne i negativne doprinose od početka do kraja perioda posmatranja. Ovaj grafikon na slikovit način prezentuje šta se sve dešavalo u određenom periodu, a u njemu se lako uočavaju momenti kada nešto nije bilo u redu sa poslovanjem te je potrebno preduzeti korektivne mere…

Pročitajte

Excel pite i krofne, grafikoni za sladokusce!

Excel poseduje veliki broj grafikona a korisnici, iz nekog razloga, obožavaju da koriste „pite“ (Pie Chart) i „krofne“ (Doughnut Chart). Biće da je to uticaj podsvesti, svi mi čeznemo za slatkišima, jer ako racionalno gledate na stvari ovakvi grafikoni su često pogrešan izbor. Zašto? Pa ako pita ili krofna imaju više od „dva parčeta“ često je, bez dodavanja prikaza vrednosti serija, teško zaključiti koje od njih je veće. Kako razrešiti ovu dilemu saznaćete u tekstu koji sledi!

Pročitajte