Brži Taskbar Thumbnail (Win 7)

Taskbar thumbnail preview je korisna opcija koju je doneo Windows 7. Ova funkcionalnost omogućava umanjeni prikaz ekrana koji se prikazuje kada se pozicioniramo iznad taska ili grupe taskova na Windows Taskbar‑u.

Windows-Brzi-Taskbar-Thumbnail1Za grupe taskova se prikazuje niz ekrana svih pokrenutih instanci aplikacija ili internih Windows programa. Usporena animacija koja se pri ovom procesu pojavljuje izgleda cool, ali ćete posle nekog vremena poželeti da je ukinete ili barem ubrzate, naročito ako rutinski otvarate puno Microsoft Word ili Excel prozora.

Pokrenite regedit i potražite ključ HCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced. Desnim klikom na Advanced ćete dobiti mogućnost da u grani New zadate DWORD (32‑bit) value. Definišite novu vrednost: ThumbnailLivePreviewHoverTime. Desnim klikom na uneto odaberite Modify, izaberite Decimal Base i zadajte novu vrednost u milisekundama. Na primer, možete uneti vrednost 200. Da bi nova vrednost postala važeća, nakon potvrde sa OK treba restartovati računar.

(Objavljeno u PC#190)

Windows-Brzi-Taskbar-Thumbnail2

Facebook komentari: