ePlaneta

CeBIT 2010: Najava događaja

Kada vodeći sajam digitalne industrije 2. marta 2010. bude otvoren, predstaviće se brojnim novim specijalnim priredbama i sadržajima. Pri tome će tema Connected Worlds biti prisutna u skoro svim oblastima ponude i dokumentovaće konvergentnost tehnologija i umrežavanje svetskih tržišta i načina primene.

CB09_Al_13047980 Novo: BITKOM Broadband World

Brzi pristupi internetu biće jedna od top-tema sajma CeBIT 2010. U vezi sa ovom temom nemačko Hightech-udruženje BITKOM organizuje u saradnji sa Saveznim ministarstvom privrede i CeBIT-om „Broadband World“ u hali 3. Na 2.000 m² preduzeća iz celog sveta će da predstave svoja rešenja na temu „Broadband“. Ova oblast izlaganja biće dopunjena velikim forumom i mnogobrojnim prezentacijama, predavanjima i primerima iz prakse. „Broadband World“ treba da pruži podsticaj proizvođačima, operaterima, komunalnim službama, planerima, a i korisnicima iz oblasti politike.

Nove ponude za internet – privredu i Webciety

Internet-privreda nastavlja svoj uspešan kurs i na sajmu CeBIT 2010 i sve činioce digitalnog biznisa predstavlja u hali 6. Start predstavlja Webciety Area. Sa svojim inovativnim konceptom u obliku saća simbolizuje „prohodan Internet“. Pored mladih Start-up-preduzeća ovde se mogu naći već renomirana internet-preduzeća.

Neposredno na Webciety Area nadovezuje se izložbena oblast Internet & Mobile Solutions sa individualno uređenim štandovima. Raspodeljeno u oblasti Digital Media Solutions, Web based Solutions i Content Management, sa oblastima Webciety i Internet & Mobile Solutions sajam CeBIT ujedinjuje merodavna Online-polja delatnosti na jednom mestu. Na najvećoj Webciety-poztornici diskutovaće se o najvažnijim trendovima i razvoju na temu interneta. U središtu dešavanja biće teme: Internet TV, eCommerce i Content Management.

Novo: Connected living prikazuje inteligentno umrežavanje u kući

U oblasti future parc u hali 9 udruženje „Connected Living“prikazuje kako različiti uređaji rade zajedno uz pomoć digitalnih asistenata baziranih na softveru. Cilj je stvaranje kućne mreže, preko koje može da se upravlja svim uređajima bez obzira na proizvođača. Na oko 400 m² nastaje „Kuća budućnosti“ sa kuhinjom, dnevnom i radnom sobom. Tako na pr. Jedan energetski asistent pomaže u ekonomičnom korišćenju grejanja i svetla, digitalni kuhinjski pomoćnik pomaže stanarima u pripremi zdrave i umerene hrane, a jedan zdravstveni asistent brine o potrebnom fitnesu.

Novo: Ukupna saobraćajna telematika pod jednim krovom „Destination ITS“

Pod novim nazivom „CeBIT Destination ITS“ (Intelligent Transport Systems) sajam CeBIT prezentuje celokupan procesni lanac inteligentne saobraćajne telematike pod jenim krovom. Ponuda se prostire od EU-smernica za uvođenje inteligentnih saobraćajnih sistema, preko optimalnog korišćenja podataka i usluga na licu mesta, pa do novina Car2X i SatNav-komunikacija. Prvi put će direktno u izlagačkom sektoru u hali 7 da se održi Automotive Day, čija je premijera bila na prethodnom sajmu. I dalje se radi na unapređenju grupnih prezentacija „ICT in Motion“ i foruma predavanja „CeBIT in Motion“.

AutoID/RFID Solutions Park omogućuje transparentnost u logističkim i proizvodnim procesima

U AutoID/RFID Solutions Park u hali 6 biće prikazani specifični primeri za primenu tehnologija obeležavanja i identifikacije u različitim sektorima industrije. Poseban „highlight“ 2010. Biće prezentacija na temu Automotive. Ovde će Volkswagen uz pomoć modela VW Passat CC i odgovarajućih montažnih delova, da prikaže, kako se može povećati transparentnost u logističkim i proizvodnim procesima kroz tpične postupke, kojima se upravlja preko RFID. Pored toga Solutions Park informiše o primeni barkoda, 2D-koda, GPS i senzora. U središtu ove prezentacije biće AutoID-Forum sa preko 40 stručnih referenata na temu Identtechnik.


CB09_Al_13047589 CeBIT green IT stavlja akcenat na smanjenje troškova i postojanost

Oblast izlaganja „CeBIT green IT“ u hali 8 prikazuje, kako uz pomoć informacionih i komunikacionih tehnologija mogu da se optimizuju radni procesi u skoro svim industrijama i branšama, kako može ekonomičnije da se proizvodi i kakve su same „zelene“ ITK-tehnologije. Velike tematske oblasti biće u centru pažnje: „Smart Infrastructure“, „Green IT meets Business“ i „Green IT @ Home“. Pored toga u planu je i forum predavanja. Vrhunac „Forum CeBIT green IT“ biće godišnja konferencija Green IT Saveznog ministarstva za zaštitu okoline (Bundesumweltministerium – BMU), Saveznog biroa za zaštitu okoline (Umweltbundesamt – UBA) i BITKOM-a.

Business IT: Optimizacija radnih procesa

Business IT sa svojom ponudom biće i 2010. najjači stub sajma CeBIT. Nijedan drugi IT-sajam ne nudi ni približan broj sveobuhvatnih rešenja i sinergijskih efekata koji povezuju više branši. Na sajmu CeBIT potencijalni korisnici mogu da se u halama 2 do 6 tačno informišu o poslovnim rešenjima, koja odgovaraju njihovom preduzeću. Novinu predstavlja prezentacija „Enterprise Application World“ u hali 5, koja pored izložbenog dela nudi i sopstveni stručni forum. U fokusu posebne priredbe biće mnoštvo integrisanih gotovih rešenja, koja u brojnim branšama nude oslonac za softversku infrastrukturu preduzeća.

Novi vid nastupa malih i srednjih preduzeća

Novi CeBIT-Studio Mittelstand biće glavno polazište buduće strategije malih i srednjih preduzeća u ITK-branši. Oko 100 Online-Events, Studio-atmosfere u hali 4 i više hiljada predstavnika preduzeća u direktnoj interakciji, činiće vrhunac ofanzive malih i srednjih preduzeća na sajmu CeBIT Hannover 2010. Brojni eksperti iz ITK-industrije diskutovaće o konkretnim predlozima i pitanjima. U fokusu će da bude pitanje, kako će preduzetnici uspevati da i ubuduće trajno obezbede svoju vodeću poziciju na tržištu.

Novo: Banking i bezbe3dnost prvi put pod istim krovom

Budući da banke zahtevaju visok nivo bezbednosti, a teme kao tehnologija kartica, biometrija i video nadzor od velike su važnosti za obe branše, oblasti CeBIT Security World i Banking & Finance World na sajmu CeBIT 2010 prvi put će biti predstavljene jedna pored druge, pod istim krovom u hali 11. CeBIT time vodi računa o trendu, da se prikaže i praktična primena integrisanih rešenja problema. Srž CeBIT Security World čini nova Security Plaza sa više pozornica za stručna predavanja, forume i konferencije.

U oblasti Banking & Finance World richtet sajam CeBIT prvi put postavlja specijalno za bankarstvo jednu Networking-platformu – Banking & Finance Community Club.

Novo: Professional Data Center kao centrala preduzetničkog IT-sektora

U fokusu nove specijalne prezentacije „Professional Data Center“ u hali 12 biće trenutno najvažniji zadaci za sve odgovorne u IT-sektoru: Konsolidacija, smanjenje troškova i postojanost. U osam tematskih oblasti biće predstavljene centralne IT-teme kao i odgovarajuće oblasti kao što je bezbednost, snabdevanje energijom i Facility Management. „Professional Data Center“ obuhvata izložbeni deo, Lounge i Speakers’ Corner.

TeleHealth: Digitalna medicina na dohvat ruke

Vodeći sajam digitalne medicine TeleHealth, 2010.godine znatno proširuje svoju ponudu. Prvi put će za vreme pet dana trajanja sajma CeBIT da se održava i internacionalna stručna konferencija TeleHealth. Težište konferencije u hali 8 činiće teme:prevencija, infrastruktura, telemonitoring i Ambient Assisted Living. Pored toga program će da se deli i na specijalne tematske dana. Sledeća specijalnost za posetioce činiće zdravstveni centar FutureCare. Tamo će na praktičnim primerima iz života da bude prikazan napredak digitalne medicine. Posetioci će imati priliku da kroz različite tematske obilaske upoznaju najnovija IT-rešenja za oblast zdravstva.

Im Public Sector Parc sve se okreće oko savremenog građana

Komunikacija između građana i uprave profitira znatno od inovativnih IT-rešenja. CeBIT obrađuje ovu temu i u hali 9 u okviru specijalne priredbe „Građani se susreću sa vlašću“ u Public Sector Parc, biće prikazano kako jednostavno, brzo i efikasno može da funkcioniše kom unikacija sa državom. Putem prezentacija i diskusionih tribina posetioci CeBIT-a saznaće, kako mogu da imaju koristi od Online-servisa javne uprave. Zaštita i bezbednost podataka su takođe u centru pažnje. Pored toga oni koji traže posao mogu da se informišu o javnoj upravi i institucijama kao atraktivnim poslodavcima.

Novo: Planet Reseller pomera se u središte sajamskih događaja

Centar stručne trgovine Planet Reseller pomera se za CeBIT 2010 u hale 14/15 i tako dolazi u centar zbivanja na sajmu. Novinu čini i integrisani Conference Center sa svojim radionicama i obukom. Takođe je nova i tema Digital Signage. Izlagači iz ove oblasti su zastupljeni kako u Planet Reseller tako i u direktnom okruženju. Planet Reseller, koji je osmišljen neposredno za stručne trgovce, prvi put je organizovan 2003. okviru sajma CeBIT, a u međuvremenu se razvio u najvažniji međunarodni trgovački centar za distributere, proizvođače, šoping-centre, kooperante i granska udruženja.

Neu: Trodimenzionalno gledanje „Next Level 3D“

Novo na sajmu CeBIT biće i specijalna prezentacija „Next Level 3D“ na temu 3D-stereoskopija u hali 15. Ovde će moći da se vide stereoskopska hardverska i softverska rešenja za bioskope, kuću i kancelariju. Ova prezentacija namenjena je različitim privrednim granama, u kojima se primenjuju 3D-tehnologije: od automobilske industrije i arhitekture, preko filmske industrije do medicinske tehnike i obrazovanja. Sledeća tema biće plasman 3D-informacija i sadržaja na Point-of-Sale.


O sajmu CeBIT

CeBIT je u svetu najznačajniji sajam digitalne industrije. U fokusu izlaganja i kongresa su rešenja informacione i komunikacione privrede za sve oblasti rada i života. Deutsche Messe AG organizuje CeBIT od 1986. svake godine u proleće u Hanoveru. Težište sajma CeBIT 2010 (2. do 6. mart), pored vodeće teme Connected Worlds, čine oblasti Business IT, Green IT, Internet & Mobile Solutions, Webciety, Destination ITS, TeleHealth, Security, Banking & Finance, Communications, ICT Infrastructure i Planet Reseller. Zemlja partner sajma CeBIT 2010 jeste Španija.

ProExpo d.o.o.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: