ePlaneta

Coming cloud infrastruktura: Bolje sprečiti nego lečiti

Brojni su razlozi zbog kojih vaša IT infrastruktura može prestati da radi, a podaci nestati. U svakom slučaju, rešenje se zove – disaster recovery

PCPress.rs Image

Živimo u vreme u kojem stalno otkrivamo nove načine da nam tehnologija olakša svakodnevne aktivnosti, u kojem smo sve svesniji toga da nam tek predstoje neverovatni tehnološki prodori, u čijem ćemo uticaju uživati u budućnosti. Pomislite samo na to šta će nam sve doneti primena veštačke inteligencije! Lako je opustiti se i maštati o nekim budućim olakšicama, ali u tom maštanju, nažalost, brzo zaboravljamo na pretnje koje vrebaju i koje mogu učiniti da sva ta „tehnologija“ u trenutku nestane. Pri tome ne mislimo samo na ljudskim faktorom uzrokovane probleme. Da, hakeri mogu upasti u IT infrastrukturu kompanije i ukrasti podatke, obrisati ih, uništiti sistem. Ljudska greška može dovesti do neželjene situacije. Isto tako, može doći i do softverskog ili hardverskog kvara, zbog kojeg će nastradati čitava infrastruktura, ali katastrofu može izazvati i tzv. viša sila – požar, poplava, zemljotres.

Jasno je da neke od neželjenih situacija možemo različitim merama sprečiti ili bar minimizovati njihove efekte, ali na neke jednostavno ne možemo uticati, već se možemo samo pripremiti da na što bolji način odgovorimo na katastrofu i sistem što brže vratimo u operativno stanje.

Čuvanje podataka

PCPress.rs Image

Prvi korak u pripremi za očuvanje kontinuiteta poslovanja jeste postavka backup rešenja. Ukoliko ne uspostavite sistem pomoću kojeg će se svi postojeći podaci u vašoj infrastrukturi čuvati – nećete imati čime da oporavite vaše poslovanje. Najbolji pristup jeste da se prethodno sprovede virtuelizacija servisa (ERP, CRM, desktop…) koje koristite u vašoj infrastrukturi. Na taj način biće moguće da se rezervne kopije svih podataka kreiraju na izuzetno efikasan i pouzdan način, čime se obezbeđuje konzistentnost podataka na aplikativnom nivou.

Pored toga, tada je moguć i granularni povraćaj podataka kada se za tim ukaže potreba (u situacijama kada nije oštećena cela infrastruktura). To se odnosi na povraćaj na nivou pojedinačnog fajla operativnog sistema, objekta aktivnog direktorijuma, MS Exchange ili SharePoint platformi i sl. Uz to, u slučaju virtuelizacije svih servisa nije potrebna instalacija backup agenata u operativnom sistemu, a trake kao destinacija za backup zamenjuju se savremenim disk-baziranim uređajima, koji poseduju funkcionalnost replikacije sadržaja na daljinu i sposobni su da korišćenjem tehnologija deduplikacije i kompresije podataka smanje neophodan prostor i do dvadeset puta.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

Kada je backup sistem postavljen na pravi način, rezervne kopije svih podataka kreiraće se redovno i smeštati na predviđene lokacije, neophodne da bi se kontinuitet poslovanja očuvao u slučaju katastrofe.

Izbor lokacije

PCPress.rs Image

Prvo mesto na kojem možete čuvati rezervne kopije vaših poslovnih podataka jeste storidž u vašem data centru. To je i najzgodnije za brz oporavak u slučaju da nije nastupila katastrofalna situacija, već neki deo sistema treba vratiti u redovno stanje. Ipak, ako želite da budete sigurni u disaster recovery kontekstu, neophodno je da obezbedite čuvanje kopija podataka van vaših prostorija. Možete napraviti sopstveni data centar na fizički udaljenoj lokaciji, međusobno povezati obe lokacije i definisati koliko često će se lokalne kopije replicirati na udaljenu lokaciju. Što je replikacija češća, veće su šanse da ćete u slučaju katastrofe imati sveže podatke, ali se time istovremeno opterećuju vaši resursi, tako da treba definisati optimalno rešenje, u skladu sa potrebama vaše organizacije.

Za većinu organizacija je neisplativo da prave sopstveni data centar, čak i na matičnoj lokaciji, a kamoli na udaljenoj. Tu se kao optimalno rešenje nameće cloud.

Ekonomično i pouzdano

PCPress.rs Image

Izbor cloud-a kao disaster recovery lokacije daje mogućnost potpune verifikacije i testiranje rešenja, što je od ključnog značaja da biste mogli da budete sigurni da će DR stvarno raditi onda kada je najpotrebnije. Pravo rešenje i pravi partner će vam uvek omogućiti i da se rad sistema proveri, kad god vi to poželite. Pored toga, budžet zavisi od obima resursa koji su vam potrebni, pa implementirano rešenje „prerasta“ u ekonomičnu uslugu.

Pročitajte i:  PC Press video: AI i vrhunske tehnologije neće zaobići nikoga | Tomislav Tipurić, Nephos

Potpuna nezavisnost od hardvera daje mogućnost oporavka servisa (podataka) na trećoj infrastrukturi, čak i u slučaju potpunog fizičkog uništenja vaše infrastrukture.

Odabirom COMING cloud disaster recovery rešenja eliminišete potrebu za početnom investicijom, koja u slučaju DR rešenja može biti velika. U grubim crtama, investicija uključuje sredstva potrebna za izgradnju udaljene lokacije za potrebe data centra, sredstva za opremanje lokacije, sredstva za konfigurisanje i dovođenje infrastrukture u operativno stanje, kao i stručni kadar koji bi se ovim poslom bavio. Upravo zato se sve veći broj organizacija, bez obzira na veličinu, radije odlučuje za rešenje u cloud-u.

COMING cloud infrastruktura projektovana je tako da bude idealna lokacija za disaster recovery rešenja. Na njoj je moguće kreirati rešenje na VMware ili Hyper-V platformi, u data centru koji zadovoljava Tier3 specifikacije. Sistem data centara u kojem COMING kreira DR rešenja za korisnike nalazi se u Srbiji.

Mislite sada

PCPress.rs Image

Živimo u dobu u kojem se gubitak podataka teško preživljava (u poslovnom smislu). Globalna statistika kaže da čak 60% kompanija koje dožive gubitak poslovnih podataka bankrotiraju u roku od svega 3 meseca! Zato nijedna kompanija ne sme sebi dozvoliti da nema backup.

Nažalost, veliki broj preduzeća u Srbiji i dalje ne poseduje nikakvo rešenje za backup, a značajan broj njih koristi rešenja koja su polovična, neadekvatna i mimo svih standarda. Sudbina onih koji nemaju nikakav backup je izvesna: ukoliko izgube poslovne podatke, neće moći da se oporave. Nažalost, o rešenjima koja to mogu da spreče ne razmišlja se na vreme. Nemojte biti u toj grupi – mislite sada!

Plan za oporavak od katastrofe

PCPress.rs Image

Da biste bili sigurni da će vaša IT infrastruktura biti zaštićena na pravi način i da ćete moći da je oporavite nakon katastrofalnog događaja, polazna tačka je disaster recovery plan. Dva ključna elementa ovog plana su: RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective). RTO predstavlja idealno vreme za koje bi sistem trebalo vratiti u operativno stanje, dok je RPO parametar koji određuje koliko „sveža“ mora da bude poslednja sačuvana kopija podataka da bi poslovanje moglo da se nastavi sa minimalnim posledicama.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

U slučaju saradnje sa kompanijom COMING, njeni stručnjaci će ne samo realizovati kompletno rešenje već će prethodno sa vama definisati RTO i RPO i izraditi kompletan disaster recovery plan, u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Arriva Litas implementacija

Kompanija Arriva Litas, deo DB grupacije i jedan od najvećih evropskih prevoznika, koji na godišnjem nivou svojim autobusima, vozovima i tramvajima preveze preko 1,5 milijardi putnika, za izvođača svog disaster recovery sistema odabrala je COMING, sa ciljem da se ostvari RTO od 1-2 dana. To je podrazumevalo zamenu postojećeg rešenja, zasnovanog na svakodnevnom čuvanju podataka na trakama i njihovom fizičkom odnošenju van sedišta kompanije.

Implementiran je nov sistem, zasnovan na COMING cloud infrastrukturi, virtuelizaciji i Veeam rešenju za backup i disaster recovery. To je dovelo do konsolidacije servera i optimizacije mrežne infrastrukture na svim lokacijama kompanije, kao i do postavke DR rešenja sa višestruko manjim CAPEX‑om, kao i sa manjom CAPEX+OPEX vrednošću u odnosu na izgradnju rešenja u sopstvenoj režiji. Pored toga, cloud je kompaniji omogućio visok nivo fleksibilnosti u obimu upotrebe infrastrukture.

Implementacija je dovela do ostvarenja svih ciljeva kompanije Arriva Litas, a disaster recovery rešenje odgovorilo je na zahteve poslovanja, uz optimalan odnos cene i kvaliteta.

Korisna adresa: COMING

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,