ERP 2024

AB Soft – HR moduli

Dobra kadrovska evidencija je preduslov za kvalitetan razvoj preduzeća kada su u pitanju ljudski resursi. AB Soft‑ov ERP nudi puno sjajnih mogućnosti…

PCPress.rs ImageImena istih stvari se menjaju jer to moderna vremena nalažu. Nekada smo išli u robne kuće ili samousluge da kupujemo, a danas u molove i hipermarkete u šoping. Nekada smo sa porodicom svraćali u kafanu na ručak, danas je u modi branč. Išlo se u banje, a sada na sve strane gledamo reklame za posebne velnes ture u neki od spa centara. A o zaposlenima u preduzeću ne brine kadrovska služba već kompanijski HR department.

U HR odeljenju

Kako god da se zove, posao je isti: vođenjem raznih neophodnih evidencija svaka organizacija može, mora i treba da vodi računa o svojim zaposlenicima. A za te poslove AB Soft nudi dva modula: KAD, gde samo ime nas upućuje da je to alat namenjen radu sa podacima vezanim za kadar u preduzeću, i posebnu Web aplikaciju koja jedan deo podataka, pre svega vezanih za obračun zarada, odnosno platne listiće i za podnošenje zahteva za odobravanje godišnjih odmora, stavlja direktno u ruke samih radnika.

Pročitajte i:  AB Soft: Više sistema u tesnoj vezi

Svaka kadrovska evidencija beleži osnovne podatke o zaposlenom koji su neophodni da se završi sijaset stvari koje preduzeće mora da obavi: od prijava i odjava, preko zdravstvenog osiguranja, do izdavanja rešenja za godišnje odmore ili druga odsustvovanja sa posla. Pored podataka o zaposlenom vodi se evidencija i o članovima porodice koja je posebno važna u slučaju da se ostvaruje neko od prava, na primer u oblasti zdravstvene zaštite.

Kadrovska evidencija se ne završava na ovim osnovnim podacima. AB Soft‑ova aplikacija vodi računa i o licencama koje radnici na određenim poslovima treba da poseduju, kao i treninzima, stručnim usavršavanjima ili posebnim veštinama i zahtevima. Ove poslednje evidencije nisu obavezne, ali su dobrodošle u preduzećima koja vode računa o stalnom usavršavanju radnika.

Već smo pomenuli da se iz KAD‑a mogu da izdaju razna rešenja vezana za radnike. Njihov broj i dizajn nisu ograničeni karakteristikama programa, već se svako rešenje dizajnira kao Word šablon sa ugradnjom polja u koja se preuzimaju podaci iz baze podataka, a svaki tako kreirani šablon se evidentira u adekvatnom šifarniku kasnije jednostavno koristi unosom kadrovske promene i izdavanjem odgovarajućeg rešenja.

Pročitajte i:  AB Soft: Više sistema u tesnoj vezi

Obračun zarada

Drugi modul AB Soft‑ovog poslovno‑informacionog sistema sa kojim kadrovska evidencija tesno sarađuje jeste obračun zarada. Iz KAD‑a se izvoze svi evidentirani podaci koji su relevantni za obračun zarada. Taj izvoz je jednostavan i elegantan, i podaci kroz samo par koraka prelaze u OZ na daljnju obradu.

Prateći potrebe korisnika AB Soft je razvio Web portal koji omogućava radnicima interaktivan uvid u lične podatke. Sistem je razvijen uz poštovanje standarda o dostupnosti i zaštiti podataka tako da razvijen je portal koji omogućava zaposlenim u jednom preduzeću da pristupaju ličnim podacima bez direktnog kontakta sa službama koje su zadužene da stavljaju na uvid te podatke. Celokupna arhitektura podređena visokom stepenu zaštite privatnosti i podataka uz istovremenu široku dostupnost. Tako i bez potrebe da se kupuju AB Soft licence svaki zaposleni u preduzeću može sada samostalno da reguliše pitanja vezana za godišnji odmor i druga odsustva, plate i službena putovanja.

www.absoft.rs

Milan Bašić

(Objavljeno u PC#242)

Facebook komentari: