Acronis za bezbedne podatke

Kako najefikasnije praviti zaštitne kopije podataka u poslovnom okruženju? Isprobali smo Acronis Workstation v11.5 i Acronis for Exchange Server v11.5.

01. Acronis Wks and Exchange srv v11.5Kompanija Acronis dugo predstavlja sinonim za pouzdan i bezbedan sistem backup‑a i čest je „domaćin“ u velikim kompanijama koje ga koriste u svakodnevnom radu. U segmentu malog i srednjeg biznisa, Acronis nudi izuzetno pristupačna i zaokružena rešenja – pred nama su Acronis Workstation v11.5 i Acronis for Exchange Server v11.5

Mnoge male i srednje kompanije i dalje čuvaju važna dokumenta na lokalnim radnim stanicama, pri čemu se razmena obavlja e‑mail‑om ili USB memorijama. Otkaz bilo koje radne stanice predstavljao bi ozbiljan problem, pri čemu bi jedno (najčešće specifično) radno mesto „ispalo iz koloseka“ bez mogućnosti zaposlenog da pristupi svojim dokumentima na nekoj centralizovanoj lokaciji. Jedno od rešenja svakako je organizovanje posla oko zajedničkog (internog) portala ili u cloud‑u, ali neretko je za takvu promenu neophodno (nedostajuće) znanje, poverenje u nove sisteme i promena navika. Efikasno rešenje je procedura kvalitetnog backup‑a, koja će postojećem okruženju obezbediti neophodnu komponentu sigurnosti.

Za radne stanice i laptope

Osnovni ekran Acronis Workstation aplikacije sadrži spisak najčešće korišćenih komandi s leve strane i u formi padajućeg menija, pa ako se prvi put susrećete sa aplikacijom, biće vam potrebno nešto vremena kako biste se upoznali s rasporedom svih opcija. Za nestrpljive, u centralnom delu nalaze se tri prečice: izrada backup plana, oporavak podataka iz backup‑a (restore), te komanda „Backup‑uj odmah“. Izborom poslednje prečice, otvara se prozor u kome se kreira brzi backup plan: potrebno je da izaberete disk(ove) ili folder(e) koji se čuvaju, lokaciju, tip backup‑a i eventualno, nekoliko dodatnih parametara.

02. Acronis Wks and Exchange srv v11.5Obratite pažnju na diskove – treba izabrati opciju Files, nakon čega će se otvoriti poznata struktura foldera i fajlova. Slično je i kod izbora lokacije za rezervnu kopiju – lokalni diskovi (u koje se ubrajaju i CD/DVD uređaji i USB memorije) nalaze se u grani Local folders. Naprednim korisnicima u ovoj fazi postaju prepoznatljive i ostale lokacije za smeštaj podataka – FTP i SFTP serveri, lokalna mreža, predefinisane lokacije (u okviru opcije Personal) ili on‑line prostor na Acronis serverima. Nakon izbora načina backup‑a (Full, Incremental, Diferencial) i izbora validacije/provere kreirane arhive, možete pokrenuti proces arhiviranja.

Ukoliko izradi rezervnih kopija podataka pristupate sistematično, izborom opcije izrade backup plana otvara se puna snaga Acronis rešenja. Ako ste početnik i backup doživljavate kao prostu rezervnu kopiju bitnih podataka, moramo vas za trenutak zaustaviti: veoma pažljivo proučite stručnu terminologiju – jedina stvar lošija od nemanja backup‑a jeste pogrešno urađen backup! S druge strane, napredni korisnici će jednostavno uživati: nakon izbora skupa podataka čija rezervna kopija treba da se izradi i podešavanja odredišne destinacije, u okviru sekcije How to backup pruža vam se mogućnost odabira nekoliko poznatih predefinisanih šema (Grandfather‑Father‑Son, Tower of Hanoi i slično), odnosno potpuna sloboda podešavanja (Custom) svih parametara tipa backup‑a.

Parametara ima dosta – puni, inkrementalni i diferencijalni backup mogu se prilagoditi svim specifičnim potrebama do najsitnijih detalja, pravila i uslova, pa uz podešavanje željenog načina rotacije/brisanja starih arhiva, jedan backup plan može u potpunosti zadovoljiti i najkompleksnije sisteme. Ukoliko izrađene kopije želite dodatno da osigurate kopiranjem na treću lokaciju, u okviru za to predviđene sekcije potrebno je podesiti nekoliko neophodnih parametara i izabrati u kojim situacijama (i koliko dugo) želite da ova kopija ostane na odredištu. Ali to nije sve – rezervne kopije možete kopirati na ukupno pet različitih lokacija, pri čemu se za svaku posebno mogu definisati najrazličitiji parametri i pravila.

03. Acronis Wks and Exchange srv v11.5U eri virtuelizacije, uz pomoć Acronis rešenja možete izrađeni backup konvertovati u virtuelnu mašinu, pri čemu je podržano čak pet najpoznatijih tipova! Nakon što precizno definišete dinamiku, lokacije i životni ciklus izrade rezervnih kopija, tok backup plana vodi vas u sekciju s još većim brojem opcija. Među prvima su parametri enkripcije (podržani su AES128 do AES 256), a slede ih fina podešavanja performansi (brzina upisa na disk i mrežni protok), detalji kompresije, sofisticiran sistem alarma…

Za Microsoft Exchange

Acronis Backup & Recovery 11.5 za Microsoft Exchange Server predstavlja sveobuhvatno rešenje za izradu rezervnih kopija poznatog softvera za e‑mail servere. Aktuelna verzija stabilno radi sa svim novijim verzijama Microsoft Exchange servera (od 2003. do 2012) i Windows Server operativnim sistemima (od 2003. do Small Business Server 2011).

Podaci sa Exchange servera mogu da se backup‑uju na dva načina, kao kompletna baza ili po pojedinačnim mailbox‑ovima. Ukoliko se odlučite za neku od opcija backup‑a kompletne baze podataka, biće kreirane rezervne kopije Information store‑a (koji sadrži mailbox, public folder i logove u verziji 2003/2007), odnosno Exchange store‑a ukoliko je u pitanju verzija 2010; na raspolaganju je mogućnost punog backup‑a ili backup‑a samo transakcionog loga. Izborom opcija za backup (pojedinačnih) mailbox‑ova, pruža se fleksibilnost prilikom izbora foldera čiji sadržaj (i istorijat promena) želite da sačuvate, bez kreiranja rezervnih kopija kompletne baze. Ostale parametre backup‑a podešavate slično opcijama koje su dostupne u Workstation verziji – odredite lokacije, dinamiku, precizirajte uslove pod kojima će se proces kopiranja pokrenuti ili zaustaviti…

Za bezbednost e‑mail‑ova na raspolaganju je opcija Continuous Data Protection (CDP). To će transakcione logove backup‑ovati u trenutku njihovog zatvaranja (na 1024 MB), obezbeđujući kraće vremenske intervale izrade rezervnih kopija i manje pakete prenosa na odredišnu lokaciju.

Najveći deo funkcionalnosti Acronis rešenja moguće je pokrenuti i korišćenjem parametara komandne linije, što ih čini omiljenim kod iskusnih sistem administratora, omogućavajući im da backup‑planove dinamički generišu u zavisnosti od trenutnog stanja sistema.

Extreme, www.extreme.rs
Singi, www.singi.rs

Kristijan Lazić

(Objavljeno u PC#196)

Facebook komentari: