Asistivna tehnologija – prozor ka znanju, zapošljavanju i izražavanju osoba sa invaliditetom

Beograd, 26. novembar – Radionica IKT Asistivne tehnologije koju je IAN Međunarodna mreža pomoći organizovala 22. i 23. novembra u Beogradu privukla je veliku pažnju osoba sa invaliditetom, njihovih udruženja, škola koje rade sa decom sa invaliditetom i udruženja građana koje podržavaju osobe sa invaliditetom u njihovom punom uključivanju u naše društvo. Radionica je deo šireg projekta Klikni ka Evropi koji podržava Evropska unija.

Detalj sa radioniceSa ciljem da pokaže značaj omogućavanja osobama sa invaliditetom da koriste računare i druge informaciono-komunikacione tehnologije kako bi bili ravnopravno uključeni u savremeno društvo, radionica je predstavila različita hardverska i softverska pomagala koja smanjuju ili otklanjaju barijere sa kojima se suočavaju odrasli i deca sa invaliditetom pri korišćenju računara.

Na radionici je učestvovalo 17 predavača, a predstavljena su iskustva, proizvodi i primeri dobre prakse iz Makedonije, Austrije i Srbije. Asistivna IKT danas omogućava osobama sa određenim oblicima invaliditeta da koriste gotovo sve mogućnosti računara i iskažu svoje pune kapacitete. Ova tehnologija olakšanog pristupa može se koristiti u obrazovanju kao i pri prilagođavanju radnog mesta zaposlenima sa invaliditetom.

„Danas IKT asistivne tehnologije menjaju život osoba sa invaliditetom. Uzimajući u obzir da se savremeni život ne može zamisliti bez računara, jer većina zanimanja zahteva rad na računaru, jer Internet predstavlja nepregledan izvor znanja i sastavni je deo procesa celoživotnog učenja, jer je komunikacija i druženje putem računara neodvojivi deo socijalizacije među ljudima danas, omogućavanjem ili olakšavanjem upotrebe računara osobama sa invaliditetom, oni zapravo lakše ostvaruju ono što spada u domen osnovnih ljudskih prava – pravo na rad, pravo na školovanje, pravo na kreativno izražavanje. Zato digitalna inkluzija osoba sa invaliditetom mora da bude sastavni deo njihove opšte inkluzije u društvo“, rekla je Menadžerka projekta Gordana Stankov Stojilović iz IAN-a.

Asistivni hardverNa radionici su praktično demonstrirani brojni uređaji poput alternativnih tastatura različitih veličina i sa različitim dodacima, softveri za savladavanje gradiva i vežbanje rada na računaru za decu i odrasle, Brajev red, specijalna zvučna tastatura, alternativni miševi a među njima i specijalan tzv. Integra miš austrijske organizacije LifeTool koji omogućava osobama sa invaliditetom koje mogu da pokreću samo glavu, da usisavanjem vazduha ili duvanjem uspešno koriste računar.

Učesnici su imali i mogućnost da se bolje upoznaju sa asistivnim tehnologijama već ugrađenim u Majkrosoft softver, uključujući i virtuelnu tastaturu na ekranu, uveličavanje delova ekrana pomoću lupe, mogućnost uveličavanja i adaptiranja prikazivanja pokazivača na ekranu, podešavanje brzine klika mišem, kucanja, itd.

Premijerno je demonstrirana i najnovija verzije AnReader-a, sintetizatora govora koji slepim ljudima omogućava da u potpunosti čitaju odnosno slušaju i vrlo obimne tekstove na srpskom jeziku, a koji su razvili Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i kompanija AlfaNum.

Organizacija Otvorite prozore iz Makedonije prikazala je sjajne uređaje koje oni sami konstruisali u svom inovativnom centru kako bi ih učinili pristupačnijim korisnicima, pošto je jedan od velikih problema koji prati asistivne tehnologije u našem regionu njihova visoka cena i nemogućnost nabavke, jer za većinu opreme nema zvaničnih uvoznika.

Najopremljeniji i zapravo jedini centar kom osobe sa invaliditetom mogu da se obrate za pomoć pri izboru opreme, dobiju pomoć u procesu izbora i isprobaju različite vrste asistivnih uređaja jeste EHO Resursni centar za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu.

Prezentacije 17 pojedinaca i organizacija koji su govorili na radionici kao i više informacija o samoj radinoci dostupni su na http://www.ian.org.rs/dogadjaji/kliknikaevropi/asisitivnetehnologije.htm

prakticna demonstracijaZahvaljujući agenciji INSERT cela radionica je imala direktan audio prenos putem Interneta, a među slušaocima su, između ostalih, bile i slepe i slabovide osobe iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Osnovni problem u našoj državi koji su česnici radionice isticali je nepostojanje sistemske podrške u informisanosti, izboru, nabavci asistivnih tehnologija, odnosno da se do bilo kakvih informacija teško dolazi, a nabavka većine hardverskih i softverskih pomagala još uvek uglavnom zavisi isključivo od snalažljivosti i materijalnih mogućnosti svake pojedinačne osobe sa invaliditetom ili manjeg broja organizacija li institucija koje im pružaju podršku.

International Aid Network – Medjunarodna mreža pomoći

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,