BIZIT seminar: Šta kada osnivača nema ko da nasledi?

Šta se događa ukoliko osnivač nema naslednike ili ukoliko naslednici nisu zainteresovani da preuzmu porodičnu kompaniju? Odgovor na to pitanje najviše zavisi od toga da li je kompanija transferabilna (podobna za prodaju to jest da li ima zainteresovanih kupaca) ili ne.

BIZIT Seminar 2021

Ključno pitanje za eventualnu prodaju kompanije je da li ta kompanije ima budućnost jer se prilikom prodaje kompanije ne prodaje njena eventualno svetla prošlost već pretpostavljena blistava budućnost. Do prodaje kompanije, kao jednog vida biznis transfera, može doći čak i ukoliko postoje naslednici koji bi mogli da preuzmu porodičnu kompaniju. Kada je jedna lokalna porodična kompanija prodata, na pitanje upućeno osnivačima zašto su prodali kompaniju kada njihovo dete ima stručne kvalifikacije da nastavi porodični biznis (završio/la je adekvatan fakultet i radi u branši) roditelji (prodavci kompanije) su odgovorili da su stručni kapacitet i potencijali deteta (tada već odrasle osobe) prevazilazili domete porodičnog biznisa a s druge strane je bila upitna zainteresovanost naslednika da preuzme vođenje porodične kompanije, kao i da li su naslednikove menadžerske sposobnosti bile dovoljne da vodi porodični biznis. Kao rezultat takvog zaključka, dogovor roditelja i deteta (to jest osnivača i naslednika) je bio da je najoportunije da kompanija bude prodata (kad je već bila transferabilna to jest imala je vrednost i zainteresovanog kupca).

Autor teksta: Milovan Zvijer, advokat

PCPress.rs Image

Biografija predavača

Milovan Zvijer ima preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja. Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal. Na predstojećem BIZIT seminaru koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom, Milovan će govoriti na temu “Plemenite namere i manje plemenite posledice”. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

PCPress.rs Image

Promena formata učestvovanja

Svi učesnici koji iskoriste mogućnost rane prijave za prisustvo uživo na BIZIT seminaru, mogu do 18. aprila da promene format učestvovanja i umesto uživo izaberu online praćenje, uz povraćaj dela novca od uplate. Učesnici koji se u ranom periodu prijave za online praćenje mogu kasnije promeniti status i uzeti prisustvo uživo uz doplatu i pod uslovom da bude mesta u sali Kluba poslanika.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,