Cisco: Vodič kroz nove poslovne modele

cisco-collaboration Sa „komandovanja i kontrole“ na „kolaboraciju i timski rad“

Najznačajniji korak ka boljoj organizacionoj saradnji je razumevanje da kolaboracija, kao novi trend u poslovanju, treba da bude vođena potrebama posla, a ne tehnologijom

BEOGRAD, 14. decembar 2009. – Veliki tehnološki, ekonomski i društveni trendovi čine kolaboraciju značajnom za sve kompanije više nego ikad. Jedini problem je primeniti je kako treba. Nove tehnologije omogućavaju kako, gde i kada preduzeća da sarađuju, ali „začkoljica“ je prilagoditi veliki broj zaposlenih da izmeni dosadašnji, standardni pristup radu, aktivnostima i načinu razmišljanja.

Morten Hensen, profesor na Berkliju u Kaliforniji i autor knjige „Kolaboracija“, ističe pet značajnih trendova modernog biznisa – globalizacija, „specijalizacija“ poslova, potreba za inovativnim pristupom, potraga za sledećim talasom porasta produktivnosti, i na kraju, tehnologija kao „turbo-pogon“ za ostale trendove.

„Networking – od virtuelnog radnog mesta, wikija, blogova i video komunikacije – pomaže da organizacije bolje sarađuju i „spaja tačke“ između ljudi i informacija. Svi ovi trendovi ukazuju na kolaboraciju kao budućnost poslovanja“, rekao je Hensen i istakao da pristup kolaboraciji treba da bude dobro smišljen.

Pročitajte i:  Komentari i zabeleške u Excel dokumentima

Ali, tehnologija nije sama po sebi dovoljna. Da bi kolaboracija bila najuspešnije primenjena, kompanije treba da razviju nove poslovne i menadžerske modele.

„Ljudi su decenijama unazad mnogo vremena gubili na dugim sastancima. Cisco TelePresence i ostali virtuelni alati za komunikaciju ne mogu pomoći unapređenju ukoliko sastanci ne budu konstruktivni i disciplinovani. Ključ za upotrebu kolaboracije je sprovesti je na pravi način. To znači uporediti troškove i očekivane poslovne rezultate“ – rekao je Hensen.

Komunikacija putem društvenih mreža (blogovi, video, wiki, mesendžeri…) je zamena za dosadašnje načine komunikacije kroz Intranet, ERP (enterprise resource planning) aplikacije i CRM (customer relationship management) softver. Ali, iako su ove tehnologije unapredile poslovanje, nisu bile dovoljno efektne u objedinjavanju iskustva i znanja svakog zaposlenog. To sada omogućavaju novi komunikacioni alati.

Da bi pomogla korisnicima da prepoznaju probleme u primeni kolaboracije, kompanija Cisco razvila je Collaboration Framework, praktični vodič za menadžere zainteresovane za implementaciju. Ovaj vodič napravljen je na osnovu iskustva u primeni kolaboracije u okviru Cisco kompanije, kao i u saradnji sa 14 drugih preduzeća (između ostalih Statoil, the RAND Corporation, Wipro, Mahindra Group, Novartis, Media X na Univerzitetu Stenford…).

Pročitajte i:  Cisco otpušta hiljade zaposlenih

Najznačajniji korak ka boljoj organizacionoj saradnji je razumevanje da kolaboracija treba da bude vođena potrebama posla, a ne tehnologijom. Jedna od zahtevnijih detalja za primenu je izmena korporativne kulture firme. I da treba vremena za potpuno usvajanje kolaboracije. Kompanija Cisco već osam godina menja način komunikacije u skladu sa kolaboracijom, i još treba dosta toga da se uradi.

Fokus treba da bude na ljudima i procesima. Cisco Collaboration Framework traži načine da utiče na stavove i ponašanje ljudi u kolaboraciji – očekivanja uprave, iskustvima menadžmenta, merljivosti rezultata, pa i politika zapošljavanja. Nova očekivanja u ponašanju treba da budu jasno definisana, razvijena i ugrađena u korporativnu kulturu. Da bi bio promenjen način na koji organizacija radi, potrebno je da se izmeni system vrednosti.

telepresence_1 Najvažniji savet je – počnite sa primenom. Potrebno je nekoliko jednostavnih koraka: ispitivanje različitih dostupnih alata za kolaboraciju, utvrđivanje vizije kolaboracije, sprovođenje nekoliko „radionica“, merenje rezultata, izgradnja kolaboracionih kapaciteta, utvrđivanje metoda za testiranje i izmene u početnoj fazi primene.

„Iz ugla poslovnih modela i menadžmenta, svedoci smo prelaska sa upravljanja „komandovanjem i kontrolom“ na upravljanje „kolaboracijom i timskim radom“. Moglo bi se reći da je ovaj prelazak revolucionaran koliko i izum proizvodne linije“ – rekao je Džon Čejmbers, direktor kompanije Cisco Systems.

Pročitajte i:  Komentari i zabeleške u Excel dokumentima

Korišćenjem prednosti kolaboracione tehnologije, prilagođavanjem ponašanja zaposlenih novom načinu komunikacije i razvojem načina upravljanja putem kolaboracije, kompanija Cisco uštedela je 691 milion dolara i povećala produktivnost za 4.9% u prošloj fiskalnoj godini. Procena kompanije je da je ostvarila povraćaj investicije u organizacionu kolaboraciju od 900 procenata.

Attache PR

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,