Čitanje elektronskih izdanja

Čitanje elektronskih izdanja

AdobeDigitalEditions

Adobe Digital Editions je besplatno rešenje za organizovanje elektronske biblioteke i čitanje knjiga. Podržani su PDF, XHTML, EPUB, EPUB3 i Adobe Flash SWF formati, ali je glavna primena ove aplikacije u radu sa sadržajem koji je zaštićen Adobe ADEPT sistemom za DRM (Digital Rights Management), odnosno kontrolu čitanja, kopiranja i korišćenja kupljenih knjiga. Takođe se može koristiti za besplatno pozajmljivanje elektronskih knjiga iz javnih biblioteka.

Kao aplikacija za čitanje, Adobe Digital Editions (skraćeno ADE) nudi prilično rudimentaran set opcija, naročito u poređenju sa brojnim popularnim rešenjima za čitanje PDF dokumenata kao što je Adobe Acrobat Reader. Dostupne su osnovne opcije za navigaciju, pretraživanje i štampanje. Takođe je moguće označavati i kopirati sadržaj, obeležavati delove teksta i dodavati beleške.

ADE podržava EPUB (Electronic Publication) format, pa ovaj softver možete koristiti za čitanje elektronskih knjiga koje su česte na Internetu. Na tržištu postoji mali broj dobrih aplikacija za čitanje koje podržavaju EPUB format, pa je čak i Adobe Acrobat Reader ograničen samo na PDF. S obzirom na veliki broj besplatnih izdanja koja su dostupna u EPUB formatu, ADE može da poslužiti za čitanje ako želite da izbegnete konverziju EPUB u PDF format.

Za rad sa zaštićenim sadržajima, posle instalacije je potrebno izvršiti autorizaciju lokalnog računara, za što je potreban Adobe ID korisnički nalog ili ekvivalentan nalog na nekom od podržanih sistema i online biblioteka. Sistem zaštite je takav da kupljeno izdanje možete čitati na većem broj (do šest) svojih uređaja, recimo PC, tablet i mobilni telefon. Sadržaj elektronske biblioteke će se automatski sinhronizovati između uređaja na kojima je ADE instaliran. Za čitanje besplatnih odnosno nezaštićenih izdanja nije potrebna autorizacija, a nema ni ograničenja u broju uređaja.

Adobe Digital Editions možete da preuzmete sa www.adobe.com/solutions/ebook/digital‑editions/download.html. Instalacija programa će ponuditi opciono uključivanje drugog softvera (Norton Internet Security), što se može preskočiti. Instalacije paketa Adobe Digital Editions dostupne su za Windows i Macintosh softverske platforme, a ADE aplikacije takođe postoje za iOS i Android mobilne platforme; preuzećete ih iz App Store, odnosno Google Play prodavnice.

Objavljeno u časopisu PC#228

Facebook komentari: