BIZIT plus

Comtrade partner sa Evropskim nuklearnim centrom CERN

Kompanija Comtrade zadužena je da poboljša pristup do podataka sa Velikog Hadronskog Sudarača čestica za istraživače širom sveta. Partnerski ugovor sa Evropskim centrom za nuklearna istraživanja, u okviru CERN openlab-a, u kome se nalazi samo deset renomiranih svetskih ICT kompanija, predviđa da se Comtrade bavi pitanjima lakšeg pristupa i efikasnijeg upravljanja sistema za skladištenje podataka koji se koristi u CERN-u.

LHC_comtrade

“Biti deo istorijskog tima, koji je u potrazi za “Božjom česticom” je najveći uspeh Comtrade do sada! Mi smo izabrani da budemo jedna od samo deset IT kompanija u svetu s kojima Evropski centar za nuklearna istraživanja CERN sarađuje” rekao je Veselin Jevrosimović, predsednik grupacije Comtrade dodajući: – Važna istraživanja koja CERN omogućava širom sveta zavise od toga koliko brzo i lako naučnici mogu da pristupe ogromnoj količini podataka koji se svakodnevno kreiraju. Ponosni smo što smo članovi CERN opelab-a i nestrpljivi da kroz ekspertizu i iskustvo omogućimo istraživačima maksimalnu podršku i efikasniji pristup podacima sa LHC-a. Comtrade je vodeći provajder infrastrukturnih IT rešenja koja obuhvataju skladištenje podataka, sistem menadžment, upravljanje mrežama i kreiranje aplikacija. Svoju ekspertizu Comtrade je dokazao u raznim granama industrije, kroz naprednu tehnologiju koja klijentima i IT profesonalcima omogućava efikasniji rad i uspešnije poslovanje. Sa više od 1.000 softverskih inženjera, Comtrade je jedan od najvećih evropskih provajdera IT rešenja i partner vodećih svetskih kompanija kao što su Microsoft, HP, Oracle i Citrix.

Pročitajte i:  Hoćemo li znati sve tajne univerzuma?

Poboljšanjem operativnosti, funkcionalnosti i opšteg upravljanja ovim informacionim sistemom, Komtrejd će značajno unaprediti saradnju između sve brojnijih naučnoistraživačkih organizacija uključenih u eksperimente koji se odvijaju u najmoćnijem svetskom akceleratoru čestica – Velikom hadronskom sudaraču čestica (Large Hadron Collider – LHC).

U skladu sa svojom misijom da proučava osnovne delove materije, CERN sakuplja i deli podatke sa partnerskim naučnim institucijama širom sveta. Iz eksperimenata na LHC-u, CERN-ov data centar sakupi više od 30 petabajta podataka godišnje, a upravo EOS Large Scale Storage System predstavlja temelj za njihovu dalju obradu, sa instalacijama koje podržavaju čak 140 petabajta skladišnog prostora.

Količina informacija koju donose eksperimenti na akceleratoru dramatično se povećava, kao i broj naučnih organizacija koje učestvuju u ovim istraživanjima. Shodno tome, CERN planira da omogući otvoreni pristup EOS sistemu, sa ciljem da spoljnim saradnicima olakša pristup i korišćenje informacija. Zahvaljujući svojoj ekspertizi u oblastima skladištenja podataka, sistem menadžmenta i upravljanja mrežama, za proširenje mogućnosti EOS-a izabrana je kompanija Comtrade.

„Imamo ogromnu količinu podataka koji rapidno rastu i kojima je neophodno efikasno upravljanje“, izjavio je Alberto Di Meglio, upravnik CERN openlab-a. „Mi omogućavamo pouzdan pristup i podršku istraživačima koji učestvuju u eksperimentima. Comtrade-ova ekspertiza će biti od velike pomoći u daljoj podršci naučnoj zajednici, posebno u uslovima kada broj uključenih u eksperimente raste, kao i količina podataka.“

Pročitajte i:  Hoćemo li znati sve tajne univerzuma?

Da bi omogućio da podaci sa LHC-a budu dostupni istraživačima širom sveta, EOS sistem će morati da bude jednostavan za aktivaciju i upravljanje, bez obzira na količinu informacija i kompleksnost IT okruženja. Cilj je da se omogući pouzdan i brz protok podataka, kako bi se ispunili do sada nezapamćeni zahtevi kada je reč o kvalitetu obrade, distribucije i analize.

Comtrade se zvanično pridružio CERN openlab-u, kao deo podrške za istraživački program Velikog hadronskog sudarača čestica. CERN openlab predstavlja jedinstveno javno-privatno partnerstvo koje ubrzava razvoj naprednih rešenja za LHC zajednicu širom sveta, ali i za šira naučna istraživanja. Kroz ovu otvorenu laboratoriju, CERN sarađuje sa vodećim ICT kompanijama i istraživačkim institutima.

„Važna istraživanja koje CERN omogućava širom sveta zavise od toga koliko brzo i lako naučnici mogu da pristupe ogromnoj količini podataka koji se svakodnevno kreiraju“, rekao je Veselin Jevrosimović, predsednik grupacije Comtrade. „Ponosni smo što smo članovi CERN opelab-a i nestrpljivi da kroz ekspertizu i iskustvo omogućimo istraživačima maksimalnu podršku i efikasniji pristup podacima sa LHC-a.“

Facebook komentari: