Državi je potreban informatički auto-put

Predlog nove Strategije razvoja E uprave u Srbiji daje dobar okvir za napredak ove veoma značajne oblasti, kako za državu, tako i za proces EU integracija. Ovo je zaključak sa skupa koji je organizovala kompanija Aseko SEE (Asseco SEE) IT. Istovremeno, međutim, neophodno je da država razradi načela i principe kroz konkretne projekte, poput formiranja magistrale podataka za međusobnu komunikaciju državnih institucija (državni informatički auto-put), da bi se realizovalo sve što je potrebno da prestignemo zaostatak u ovoj oblasti.

Na fotografiji - Vladan Atanasijevic, Marko Mandic, Dejan Djokic (Fotografisao Predrag Todorovic

Koncept elektronske države obezbeđuje postavljanje države kao servisa građana i privrede, jeftiniju i efikasniju administraciju, transparentnost, što omogućava privlačenje investicija, stranih i domaćih – drugim rečima, obezbeđuje kompletnu reformu najvažnijih sektora za državu, ekonomiju, društvo i same građane.„Zadovoljstvo nam je da primetimo da je ostvaren značajan napredak u razvoju koncepta e-države u Srbiji u odnosu na prethodnu godinu. Svest o potrebi uvođenja e-države postoji, ali isto tako još uvek postoji i otpor u pojedinim segmentima sistema. Uspešni primeri implementacije u državnom sektoru treba da budu primer ostalima, jer što brže Srbija krene sa ovim procesom, sistem će se pre stabilizovati i usaglasiti sa procesom evropskih integracija,“ rekao je Vladan Atanasijević, član UO Aseko SEE i dodao: “Primer projekta koji je naša kompanija sprovela za Vladu Makedonije, kojoj smo obezbedili jedinstveni registar svih državnih činovnika i svih njihovih primanja, a što Srbija još uvek nema, pa je to čak i tema za naslovne strane, samo je jedan od onih koji pokazuju šta e-država može da znači za njenu efikasnost, transparentnost i ekonomičnost”.

Ovom prilikom prikazani su uspešni primeri implementacije koncepta e-države u javnom sektoru, kojima je omogućeno smanjivanje troškova i povećanje efikasnosti funkcionisanja državne uprave, a samim tim i stabilizacija ekonomskog i privrednog stanja. Aseko SEE se pozicionirala kao pouzdan partner države u uspostavljanju koncepta e uprave, sprovodeći nekoliko bitnih projekata tokom prethodnih godina u partnerstvu sa Republičkom agencijom za telekomunikacije (RATEL) za projekat koji je dobio vodeću međunarodnu nagradu za inovativnost u državnoj upravi, Upravom carina, Agencijom za privredne registre (APR), Poreskom upravom za projekat Objedinjene naplate poreza i doprinosa, gde su moderni informatički sistemi, višestruko unapredili rad ovih institucija i poboljšali usluge koje pružaju građanima.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,