ERP 2024

ECDL – po merilima digitlne pismenosti EU i UN

ECDL – European Computer Driving Licence – opšti sertifikat poznavanja rada na računarima, po merilima digitlne pismenosti usvojenim od strane EU i UN. Ovaj sertifikat je nezavisan od vendora, ali istovremeno obuhvata sve značajne operativne sisteme i softverske pakete, odnosno imena kao što su Android, Windows, Microsoft, Linux, MacOS, Oracle, SAP itd.

20_ECDL-logoJISA – Informatički savez Srbije je nacionalni nosilac licence i zadužen za sprovođenje kontrole kvaliteta rada ECDL centara na teritoriji Srbije i Crne Gore. O značaju ECDL sertifikata razgovarali smo sa Predsednikom JISA, Dukić Đorđem, koji nas je obavestio da je Evropska Komisija još pre deset godina u okviru Europass – transparentnosti kvalifikacija i kompetentnosti definisala ECDL kao “prepoznatljivu obuku i kvalifikaciju za informaciono društvo”.

Predsednik Evropske komisije, gospodin Barroso istakao je 2009. povodom proslave 9 miliona diplomiranih ECDL polaznika da se informatička obuka izjednačuje je sa pismenošću, a EUPAN – European Public Administration Network je iste godine u Pragu, usvojio ECDL kao jedinstveni standard informatičke obuke zaposlenih u državnim administracijama. Komesar Digitalne agende Evrope (DAE) i potpredsednik Evropske Komisije gospođa Neelie Kroes, je na ECDL konferenciji u Dablinu 2011. istakla potrebu uključenja digitalnih veština u Evropska socijalna investiranja kako bi što pre svaki Evropljanin postao „digitalno pismen“.

SDA Bocconi University iz Italije tvrdi da „digitalna nepismenost“ košta društvo milion evra godisnje na svakih 250 zaposlenih, dok studija Gemini Ernst & Young ističe da je isplativost investicija u informatičku obuku čak 2400%!

20_ECDL-slika„Za ove namene se izdvajaju ogromna bespovratna sredstva evropskih fndova ali ih Vlada Srbije nažalost do sada nije koristila. Svi se nadamo da će akcionim planovima koji se trenutno usaglašavaju u MInistarstvu prosvete i Ministarstvu trgovine i telekomunikacija ECDL konačno biti determinisan i omoguciti nam koriscenje IPA fondova.

Privatni univerziteti u Srbiji uskladili su nastavni program po ECDL-u. Istovremeno, sva najveća domaća preduzeća: Telekom, EPS, NIS, PS, ŽTP, JAT, PTT, SDPR, Enegroprojekt, Poreska uprava Srbije, Infostan i dr. kao i državne institucije sprovode parcijalne ECDL obuke ali u obimu nedovoljnom da napustimo začelje digitalne pismenosti u Evropi”, zaključio je Dukić.

Poznato je da ljudi koji nisu vični upotrebi računara često traže pomoć svojih kolega, što je gubitak radnog vremena za obe strane ali i za drustvo.

Zbog toga je daleko korisnije obezbediti adekvatnu informatičku obuku uz evropske sertifikate, što se može realizovati kroz domacu mrezu ECDL testnih centara.

Detaljne informacije o programu obuke i izboru testnog centra potražite na adresi www.ecdl.rs.

Objavljeno u specijalnom izdanju PC Pressa – ajtinati.

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,