Europos: Maloprodaja na dlanu uz On‑line Mobile Retail sistem

Da li je moguće pomiriti poslovne obaveze, informacije, odlučivanje i rad, sa porodičnim zimovanjem ili letovanjem, a da pri tom ništa ne trpi? On‑line Mobile Retail kompanije Europos daje odgovor…

04-mobilni-u-ruciSavremeno poslovanje traži brzu, skoro trenutnu reakciju i ima sve manji prag tolerancije na fizičku udaljenost menadžmenta. Neke od najbitnijih odluka moraju se doneti što je brže moguće i može biti kasno ako to zahteva odlazak do kancelarije. Odgovor daju sistemi kojima se pristupa putem mobilnih uređaja i/ili Interneta, sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku. Takvo rešenje je i On‑line Mobile Retail kompanije Europos.

Stalni pristup podacima

Industrija mesa „Matijević“ za upravljanje svojim poslovanjem koristi Hubie ERP POS sistem koji povezuje 130 maloprodajnih objekata sa više od 270 kasa. Pored toga, Europos je implementirao i softverski sistem Online Mobile Retail koji vlasnicima i menadžmentu kompanije „Matijević“ omogućava da u svakom trenutku i u realnom vremenu mogu da pristupe sistemu. Bez obzira da li se nalaze u Srbiji ili inostranstvu, oni mogu da analiziraju poslovne rezultata i pregledaju raznovrsne izveštaje putem mobilnih telefona, i da na taj način brže i lakše donose važne poslovne odluke i planiraju budućnosti preduzeća.

Preko svog mobilnog telefona, direktor, vlasnik ili menadžer može dobiti trenutne podatke o prodaji po maloprodajnim objektima, kumulativno na nivou firme, stanje zaliha, pregled prodaje po grupama, iznos prosečnog računa, realizaciju prodaje akcijske robe i još mnogo drugih izveštaja u tabelarnom ili grafičkom prikazu.

s5

Da bi se na ovaj način moglo pristupati podacima i da oni budu korisni za donosioce odluka, bitno je da svi maloprodajni objekti budu povezani u jedinstvenu mrežu. To znači da računarske kase, pozadinski računari, vage za merenje, serveri, računari u magacinima, direkciji i ostalim sektorima čine kompleksnu i jednistvenu mrežu koja omogućava distribuciju i razmenu podataka u realnom vremenu. S druge strane, zahvaljujući takvoj povezanosti, sistem omogućava upravljanje: cenama, asortimanom robe, zalihama, akcijama, brzim dopunama robe, izveštavanjem i svim ostalim poslovnim procesima u maloprodajnim objektima.

Primeri iz prakse

Nakon trinaest meseci korišćenja Europos Online Mobile Retail sistema, u Industriji mesa „Matijević“ osetili su i bitan finansijski efekat, nastao samo zbog toga što brže mogu da reaguju na poslovne procese koji se odvijaju u brojnim maloprodajnim objektima.

Najprodavaniji1

Dobar primer trenutne reakcije sa bitnim finansijskim efektom je upravljanje cenama na daljinu. Menadžment kompanije „Matijević“, na primer, tokom prepodneva prati prodaju grupe proizvoda za koju je smatrao da je cenovno i kvalitetno konkuretna, pa je prodavnice snabdeo velikom količinom te robe. Preko Online Mobile Retail sistema u realnom vremenu prate prodaju, pa ako uoče da ona ne odgovara očekivanjima, trenutno donose odluku da se cene smanje, npr. za 5%. Informacija o promenjenoj ceni u roku od 30 minuta stiže u sve maloprodajne objekte, kase i vage se automatski pune tim cenama, a preostaje na licu mesta odštampati nalepnice sa novim cenama. Na taj način se u roku manjem od sat vremena proaktivno reaguje na pokazatelj iz maloprodaje i reaguje sa ciljem poboljšavanja rezultata.

Slično tome, može se trenutno reagovati i na situacije vezane za zalihe robe. Na primer, ako se primeti da su prodati skoro svi artikli koji su na akcijskoj ponudi, a u magacinu te robe još uvek ima, može se odmah izdati nalog za dopunu maloprodajnih objekata. Tako se u istom danu može reagovati i zadovoljiti tržišna potreba, umesto da se čeka kraj prodaje i naknadna analiza, pa da se tek sledećeg dana pokuša zadovoljavanje povećane tražnje. Primenom Europos Online Mobile Retail sistema prodaja akcijskih aritkala traje duže, sve dok postoje zalihe, što povećava ukupan promet i profit kompanije.

„Informacije o svemu što se dešava u maloprodajnom objektu imamo u realnom vremenu putem mobilnog telefona. Brza reakcija i mogućnost donošenje ispravnih poslovnih odluka čini nas konkuretnijim, profitabilnijim i realno bržim poslovnim sistemom. Zahvaljujući Europos Online Mobile Retail sistemu naše poslovanje se pretvorilo u sigurnu vožnju Europos softvera na duže staze.“

Željko Bolbotinović, vlasnik TEKIJANKA

Dostupni izveštaji

Korisnici Online Mobile Retail aplikacije mogu iz Hubie ERP POS sistema u svakom trenutku da pogledaju različite izveštaje. Pre svega „Pregled pazara – Danas“, bazični izveštaj koji daje prikaz prodaje po maloprodajnim objektima. Menadžment može tako da sazna kako se kreće prodaja na svakoj lokaciji, kao i da sazna ako neka lokacija ima problem da pošalje podatke u centralnu bazu.s10

Sličan izveštaj se može pripremiti i za željeni period koji menadžment kompanije želi da analizira. „Pregled pazara – Period“ nije izveštaj posebno bitan za trenutno reagovanje na stanje u maloprodaji, ali za planiranje narednih koraka može biti od krucijalnog značaja.

ABC klasifikacija omogućava prikaz po kupcima ili dobavljačima i drugim podacima, kako bi se prikaz suzio na najbitnije podatke za analizu. Postoji, naravno, i izveštaj za pregled izvoda iz banke, moguće je prikazati izveštaj o najprodavanijim artiklima u određenom periodu, kao i prikaz stanja zaliha po artiklima. Europos nudi i dodatne module za realizaciju loyalty programa, upravljanje akcijama, cenama i nivelacijama, kao i modul za upravljanje asortimanom. Sve to pojedinačno i zajedno doprinosi poboljšanju maloprodajnih rezultata.

s3

Trenutna reakcija

U turbulentnom poslovnom okruženju svaki dodatni procenat prodaje je veoma važan, a brzo reagovanje na različite situacije je od suštinskog značaja za ostvarivanje boljih poslovnih rezultata. Zato je Europos Online Mobile Retail odličan dodatak Hubie ERP POS sistemu. Kako radi na sve tri smartfon platforme (Android, iOS i Windows Phone), omogućava pristup sa različitih modela telefona i tablet uređaja. Pored toga, može se koristiti i preko računara, što znači da menadžment i vlasnici kompanije na raspolaganju imaju alat kojim mogu da unaprede maloprodajne rezultate.04-s7

Hubie ERP POS u brojkama

  • Prati više od 10 milijardi transakcija u bazi godišnje
  • Svakodnevno odštampa više od 500.000 malprodajnih računa
  • Korisnici sistema ukupno imaju više od 440.000.000 robnih stavki
  • Lako povezuje više desetina kasa po maloprodajnom objektu
  • Trenutno radi na više od 8.000 radnih mesta
  • Radi sa bazama podataka koje imaju godišnji priraštaj veći od 3 terabajta

 

Autor: Marko Herman

(Objavljeno u časopisu PC#217)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , ,