FIT: Naučno-stručni skup SNTPI ‘09

<KENOX S760  / Samsung S760>Ovogodišnji skup se održava sa posebnom temom: SNTPI kao podrška za donošenje
odluka u upravljanju i vrednovanju naučno-istraživačkog i istraživačko -razvojnog rada.
Cilj naučno-stručnog skupa SNTPI ’09 je da domaću stručnu javnost upozna sa koncepcijom,
potrebama, preduzetim akcijama, mogućnostima i perspektivama razvoja specijalizovanih
sistema naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija u okviru SNTPI.
U petak, 19. juna, skup SNTPI ‘09 otvorio je prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu
za nauku i tehnološki razvoj. Goste je pozdravio dekan Fakultete informacionih tehnologija prof. dr
Dragan Domazet. 
Prvog dana skupa izloženi su radovi razvrstani u četiri grupe:
• Prvu grupu radova čine prilozi koji odslikavaju stanje u naučnoistraživačkom sistemu Srbije;
• Drugu grupu radove čine prilozi koji uspostavljaju metodološka instrumenta za vrednovanje
naučnoistraživačkog rada;
• Treću grupu čine prilozi o produktivnosti naučnoistraživačkog sistema Srbije;
SNTPI ‘09
• Četvrtu grupu čine prilozi o tehnološkoj podršci funkcionisanja sistema naučnih, tehnoloških i
poslovnih informacija, u cilju obezbeđenja činjeničke osnove za donošenje odluka vezanih za
upravljanje naučnoistraživačkim sistemom Srbije.
Značajni prilog skupu danas su bile prezentacije privrednih društava u kojima su pokazani rezultati
saradnje nauke i privrede Srbije – tehnologije, proizvodi i usluge visokog tehnološkog sadržaja.

Pročitajte i:  Galaxy Z Fold 6 će možda imati redizajnirane kamere

U subotu, 20. juna, drugog dana naučno-stručnog skupa SNTPI ’09, u amfiteatru Fakulteta
informacionih tehnologija, u Beogradu održan je okrugli sto "Vrednovanje naučnoistraživačkog i
istraživačkorazvojnog rada". Moderator na okruglom stolu bio je mr Božidar Đelić, potpredsednik
Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj. Uvodničari okruglog stola bili su su: Tibor J. Sabo,
Radosav Cerović, Dragan Domazet, Đuro Kutlača, Pero Šipka.
Nakon žučne rasprave o sistemu vrednovanja rada naučnoistraživačkih organizacija i naučnih
istraživača, formirani su zaključci koji se odnose na poboljšanje kriterijuma u ocenjivanju. Rečeno je
da indikatori za ocenjivanje naučnoistraživačkih organizacija i naučnika istraživača kao
pojedinaca treba da budu promenjeni na taj način da više stimulišu primenjena i razvojna
istraživanja, što nije slučaj u ovom trenutku. Na taj način stimulisala bi se i ulaganja u naučna
istraživanja, a projekti na kojima se radi imali bi veći efekat u odnosu na društveni proizvod
zemlje.

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: