BIZIT 2022

FRACTALS info dan 25. novembra u Novom Sadu

U utorak, 25. novembra, u 14 časova na Univerzitetu Novi Sad, biće održan veliki info dan na temu FRACTALS projekta . Ovaj događaj biće prilika da svi zainteresovani dobiju detaljnije informacije o projektu, uslovima, detaljima procesa prijave, da postave pitanja i diskutuju o ovom projektu.

fractals big

FRACTALS (Future InteRnet EnAbled AgriCultural ApplicaTions in BALkanS) je projekat koji povezuje dva (za Srbiju možda i najvažnija) sektora tako što obezbeđuje finansiranje za projekte koji imaju za cilj primenu informacionih tehnologija u poljoprivredi. Očekuje se da će biti finansirano 50 do 60 projekata sa po 50 do 150 hiljada evra.

Evropska Komisija je 2010. godine pokrenula veliki projekat pod nazivom  Budući Interet – Javno-privatno partnerstvo (Future Internet – Public Private Partnership – FIPPP), zasnovan na dotadašnjim dostignućima iz oblasti Interneta stvari (Internet of Things – IoT), sa ciljem da se omogući dalji razvoj takve infrastrukture kako bi što veći broj preduzeća mogao da iskoristi ova tehnološka dostignuća u kreiranju rešenja i proizvoda za krajnje korisnike u različitim sektorima.

U prvoj fazi FIPPP razvijena je platforma pod nazivom FIWARE koju čini mnoštvo softverskih modula otvorenog koda (Open Source). U drugoj fazi FIPPP je finansirano nekoliko projekata koji su koristili FIWARE za pravljenje rešenja u različitim sektorima kako bi se dokazao koncept i demonstrirao način implementacije. U trećoj fazi je formirano 16 konzorcijuma širom Evrope, a svaki od njih ima zadatak da u nekom od sektora pomogne malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i ustanovljenim kompanijama, da upotrebe sve što je u prethodnim fazama urađeno – za razvoj proizvoda i rešenja za široko tržište.

Projekat FRACTALS počeo je 01. septembra 2014. godine. Glavni cilj projekta je distribucija bespovratnih  finansijskih sredstava (grant-ova) za 50 do 60 malih i srednjih preduzeća i web-preduzetnika iz čitave Evrope, iz IKT sektora, a u svrhu razvijanja aplikacija za sektor poljoprivrede, koje su bazirane na tzv. „Future Internet“ principima i tehnologijama. Ukupan fond FRACTALS projekta koji je namenjen za finansijsku podršku iznosi 5,52 miliona Eur. FRACTALS Otvoreni Poziv (Open Call for Proposals) biće otvoren 30.11.2014. godine i trajaće 3 meseca, do 28.02.2015.

Partnera na projektu ima 9 i dolaze iz 6 zemalja:

  • Vojvođanski IKT klaster (VOICT), Srbija
  • Univerzitet u Novom Sadu – BioSense Centar (UNS), Srbija
  • Razvojni fond Vojvodine (DFV), Srbija
  • Kompanija ATOS, Španija;
  • Univerzitet u Atini (National and Kapodistrian University of Athens, NKUA), Grčka
  • Naučno-istraživački centar DLO, Holandija
  • Asocijacija kompanija iz IKT sektora Severne Grčke (SEPVE), Grčka
  • Asocijacija softverskih kompanija (YASAD), Turska i
  • Bugarska asocijacija softverskih kompanija (BASSCOM), Bugarska

Pomoć koja će se pružiti malim i srednjim preduzećima kroz projekat FRACTALS biće višestruka. Tačnije, pored dodele finansijskih sredstava, pomoć obuhvata  tehničku pomoć tokom procesa razvijanja aplikacija baziranih na „Future Internet“ principima i tehnologijama, testiranje i validaciju razvijenih aplikacija kroz koncept otvorene inovacije (ovaj novi pristup predstavlja aktivno uključivanje krajnjih korisnika (poljoprivrednici i agro kompanije) u proces testiranja i validacije razvijenih aplikacija i povezivanje i umrežavanje malih i srednjih preduzeća iz IKT sektora u regionu i Evropi, kao i savetovanje i mentorstvo u privlačenju investicija i obezbeđivanju budućih finansiranja projekata.

FRACTALS Otvoreni Poziv biće otvoren za sva mala i srednja preduzeća i web-preduzetnike u Evropi, ali poseban naglasak je na regione koji do sada nisu imali značajno učešće u fondovima u okviru „Future Internet“ programa (Balkan, Jugoistočna Evropa).

Dodatne informacije možete pronaći na FRACTALS sajtu  http://www.fractals-fp7.com/, a kalendar događaja dostupan je na http://www.fractals-fp7.com/index.php/events.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,