Računari i Galaksija

FSC: zelena Nova godina

PC_FamilyEsprimo_lo Većina poslovnih računara Fujitsu Siemens Computers-a već ispunjava nove smernice Evropske unije u pogledu smanjenja potrošnje energije uređaja u stanju pripravnosti, tzv. „stend-baj“ režimu rada. Regulativa je stupila na snagu 5. januara 2009. godine i podrazumeva prelazni period za usvajanje od godinu dana. Zakon, ukratko, propisuje da počev od 5. januara 2010. godine, električni i elektronski kancelarijski uređaji, kao i aparati za domaćinstvo u EU, moraju da troše manje od jednog vata (W) električne energije u stanju pripravnosti.

Zahvaljujući najpre inovativnoj funkciji „Low Power Soft Off“, Fujitsu Siemens Computers PC računari u ESPRIMO C/E/P5730 i ESPRIMO E/P7935 serijama, kao i CELSIUS W370 radna stanica, već danas su ispod ove granice. Oko 90 procenata pobrojanih profesionalnih računara u štedljivom režimu troši manje od 0,5 vati (W) energije – znatno ispod stope koja se zakonom zahteva tek od 2013. godine. Ovako visoki standardi ponovo ističu politiku inovativne proizvodnje ekoloških proizvoda i liderstvo evropskog dobavljača IT infrastrukture u domenu „zelenih IT-ja“. Prošle godine je, tako, kompanija predstavila i prvi „Zero-watt“ monitor na tržištu (0-Watt-Monitor).

Celsius_W370_proGreen_lo Prema EU direktivi, nova regulativa Evropske unije bi „trebalo da poveća penetraciju na tržište tehnologije koja doprinosi povećanju energetske efikasnosti usmerenjem na ’stend-baj’ funkcionalnosti uređaja i gubitke usled potpunog isključivanja uređaja, i tako omogući uštede energije koje se procenjuju na 35TWh do 2020. godine, pri scenariju uobičajenog poslovanja.“

Kompletna direktiva je dostupna na adresi:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:EN:PDF

Fujitsu Siemens Computers u potpunosti podržava ovaj cilj. U cilju pomeranja potrošnje energije uređaja ka nuli, kompanije je razvila funkciju poznatu kao „Štedljivo polu-gašenje“/“Duboko polugašenje“(Low Power Soft Off/Deep Sleep). Predefinisana podešavanja omogućavaju korisniku da minimizira potrošnju energije u stanju mirovanja uređaja na manje od jednog vata (W). Ovakvo podešavanje obezbeđuje energiju samo prekidaču za uključivanje ali samo u meri dovoljnoj da sistem može ponovo da se „probudi“.

Od 5. januara 2010. godine potrošnja energije manja od jednog vata (W) je zakonom obavezna u EU, a takođe je i preduslov za dobijanje CE sertifikata. Fujitsu Siemens Computers već ispunjava ove zahteve tokom proteklih dvanaest meseci, što samo potvrđuje posvećenost i liderstvo kompanije na tržištu ekološki podobnih tehnologija.

Detalji o pomenutim proizvodima i tehničke specifikacije su dostupne na adresama: http://www.fujitsu-siemens.com/esprimo i www.fujitsu-siemens.com/press .

Fotografije proizvoda su dostupne na adresi: www.fsc-mediaserver.com.

Izvor: TVCOM, Fujitsu Siemens Computers

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,