ERP 2024

HP: Konferencija o konvergentnoj infrastrukturi prvi put u Srbiji

Kompanija HP će prvi put na konferenciji planiranoj za 20. april u Beogradu, predstaviti strategiju, portfolio i jedinstveni pristup novoj arhitekturu HP Konvergentne infrastrukture. HP Konvergentna infrastruktura omogućava planiranje budućih rešenja i neophodnih investicija prema potrebama kompanija.

HP-042010 Učesnici konnferencije imaće priliku da od vrhunskih HP stručnjaka saznaju kako IT odeljenja mogu na efikasan način da usklade poslovne zahteve sa mogućnostima i uslugama koje IT odeljenja pružaju svojim kompanijama, tj. kako se kreira okruženje u kojem su svi resursi usklađeni i povezani. Pored regionalnih predstavnika kompanije HP, konfernciju su podržale i kompanije Intel® i VMware® i trening centar 2ETC.

Konferencija je namenjena ne samo IT administratorima, inženjerima i osobama koje su zadužene za infrastrukturu već i donosicima odluka od kojih zavisi uspeh i poslovanje kompanije.

Registrujte se i dođite

Hewlett-Packard d.o.o., Chapter 4

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Intel je i dalje najveći proizvođač računarskih procesora