HP predstavio nova softverska rešenja

Kompanija HP predstavila je nova softverska rešenja koja ubrzavaju pokretanje aplikacija i obezbeđuju mogućnosti pregleda, saradnje i agilnosti širom razdvojenih i geografski udaljenih razvojnih i operativnih timova.

TaskboardHP Agile Manager ubrzava pripremu aplikacija kroz web interfejs koji omogućava planiranje, izvršavanje i praćenje razvojnih projekata, dok HP Performance Anywhere predstavlja rešenje koje se jednostavno koristi, a koje proaktivno rešava probleme sa performansama aplikacija pre nego što počnu da utiču na poslovne procese.

Ono što HP Agile Manager korisnicima omogućava  je da pojednostave upravljanje planiranjem i kapacitetima širom razvojnih timova, tako što dobijaju uvid u projekte, uključujući status zadataka, kao i uvid u potencijalne probleme i uska grla koja utiču na progres projekta.

Agile Manager omogućava i dvosmernu sinhronizaciju sa HP Application Lifecycle Management (ALM) i HP Quality Center poslovnim rešenjima za upravljanje kvalitetom i kontinualno testiranje.

HP Performance Anywhere od sada je dostupan u obliku usluge, a ovo rešenje poboljšava performanse aplikacija dok snižava početne troškove i skraćuje vreme implementacije, tako da korisnici brže mogu ostvariti vrednost kroz automatizovano upravljanje i jednostavan interfejs i unaprediti vrednost brenda pametnom analitikom koja razume ranije situacije i detektuje problematične performanse kako bi potencijalni problemi bili proaktivno identifikovani.

 

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,