IBM Tealeaf rešenja

IBM Tealeaf unapređuje elektronsko poslovanje pionirskim Customer Experience Management rešenjima

differentiator

Nije tajna da je online kanal ključna komponenta savremenog poslovanja, bilo da je ono direktno ka potrošaču ili B2B. Ipak, sajtovi nastavljaju da razočaravaju klijente koji se regularno bore da online završe transakcije i procese ili primaju efektivne korisničke servise kao podršku njihovim aktivnostima na mreži. Po prikupljanju kvalitativnih podataka o svakoj interakciji, IBM Tealeaf rešenja obezbeđuju transparentnost, uvid i odgovore na zahtev organizacije i potvdu da su Web sajtovi dosledno izručivali pozitivne i uspešne doživljaje za svoje klijente.

IBM Tealeaf rešenja dizajnirana su da pomognu kompanijama s poslovno‑kritičnim sajtovima za:

  • Povećanje prihoda: uklanjanje iskustvenih prepreka za sajt radi poboljšanja brzina konverzije i veličina transakcije.
  • Smanjivanje fluktuacije klijenta: brzo primetiti i razumeti potrebu korisnika za brže, efikasnije odlučivanje.
  • Smanjivanje troškova podrške proizvodnje: dramatično smanjiti vreme provedeno u identifikovanju i rešavanju Website greške.
  • Značajno smanjivanje vremena sporne pretrage klijenta: prikupiti arhivirane podatke o stvarnim iskustvima korisnika radi brzog rešenja problema klijenata.
  • Građenje velikog, poslovnog, kompetentnog klijentskog iskustva: stvoriti zajednički jezik i povratne sprege preko e‑biznis aktera.

Problem: nedostatak vidljivosti

Online svet stvara zanimljivu zagonetku za poslovanje. S jedne strane, kompanije stalno unapređuju svoje sajtove koristeći prednosti najnovijih tehnologija kako bi pružile korisnicima najbolji mogući doživljaj. S druge strane, online svet ne pruža mogućnost da kompanije vide klijente i razumeju da li ta unapređenja zapravo pomažu ili ometaju njihov uspeh. Za razliku od offline poslovnih kolega, e‑biznis tim je hendikepiran zato što nema uvid u stvarna iskustva svojih klijenata.

Pročitajte i:  Wipro i IBM inoviraju na polju AI

Imajući u vidu ovaj jaz vidljivosti, kada pojedinačni korisnik ne uspe da završi neki posao na sajtu, gotovo je nemoguće odrediti zašto je došlo do neuspeha. E‑biznis timovi mogu samo pretpostaviti: Da li je to greška korisnika? Da li je korisnik zbunjen našom navigacijom? Da li su zabrinuti zbog davanja ličnih informacija? Da li je sajt imao tehnički peh? Bez vidljivosti stvarnog iskustva klijenta, kako uopšte e‑biznis tim može da odredi koliko je drugih klijenata imalo isti neuspeh i, mnogo važnije, kako mogu buduće kupce da sačuvaju od neuspeha. Koliko skrivenih, periodičnih problema tumara po vašem sajtu frustrirajući klijente, doprinoseći gubitku prihoda i isušivanju resursa IT korisničkih servisa, dok pokušavate da ih otkrijete i rešite u vakuumu. Koliko se istraga u vašem kontakt‑centru može izbeći i može li se rukovati mnogo efektivnije vidljivošću online iskustvima vaših korisnika?

Rešenje: Customer Experience Management

IBM Tealeaf rešenje pruža jedinstvenu vidljivost online iskustava klijenata. Ovo rešenje vam omogućava da vidite kako vaš sajt radi kroz oči svakog pojedinačnog klijenta. Takav uvid je strateška imovina preduzeća, koja daje proaktivan pristup drastičnom poboljšanju online kanala. Naša rešenja dizajnirana su da pomognu e‑biznis timovima da brzo reše problem nezadovoljstva klijenta i povećaju online dobit. Osim toga, IBM Tealeaf rešenja obezbeđuju IT korisnički servis, pa čak i legalnu i popustljivu organizaciju sa „pogledom od 360 stepeni“ na mrežu klijenata.

Pročitajte i:  Wipro i IBM inoviraju na polju AI

 

image1
Slika 1: Customer Experience Management infrastruktura

 

 

 

image2
Slika 2: Primer logike funkcionisanja IBM Tealeaf rešenja

 

 

Poboljšavanje Web prisutnosti

Koristeći revolucionarnu, patentiranu tehnologiju, IBM Tealeaf rešenja dizajnirana su da uhvate svaku klijentsku interakciju na vašem sajtu – upravo stranu po stranu, na nivou pretraživača iskustva. Ovo bogato klijentsko iskustvo seta podataka iskoristivo je kroz paket naših proizvoda, opremajući ključne online aktere, kao što su e‑poslovni, IT i klijentski servisi informacijama koje imaju potrebe da analiziraju, istražuju i odgovaraju na sprečavanje uspeha klijenata na Web‑u.

Naša rešenja pasivno su raspoređena u praktično bilo koje aplikaciono okruženje bazirano na Web‑u, s niskim rizikom ili uticajem na aplikacije ili infrastrukturu, i dokazana su na nekim od najvećih i najsofisticiranijih sajtova na Internetu, uključujući 44 od 100 najvećih online prodavnica (uključujući 7 od prvih 10), 8 od 10 vodećih banaka i holding kompanija, 9 od 12 najvećih osiguravajućih društava u Severnoj Americi, 10 od 12 najpoznatijih portala za rezervisanje putovanja, 50 procenata američkih avio‑prevoznika i svim velikim wireless provajderima Severne Amerike.

Potencijalne koristi

IBM Tealeaf rešenja dizajnirana su da pomognu organizacijama u:

  • Optimizaciji vrednosti posete svakog kupca i potvrdi više uspešno završenih transakcija.
  • Pojačanju brzine vidljivosti u pitanjima koja se tiču online iskustva i kvantifikovanju njihovih poslovnih uticaja.
  • Povećanju efikasnosti klijentskih servisa obezbeđujući agente brzim pristupom online sesiji kupca.
  • Brzom identifikovanju i rešavanju sakrivenih problema i onih koje je teško pronaći u aplikaciji.
  • Čuvanju evidencije online interakcije s klijentima da bi se brzo i precizno rešavali problemi klijenata.
Pročitajte i:  Wipro i IBM inoviraju na polju AI

IBM Tealeaf rešenja su dizajnirana za snimanje aktivnosti svakog klijenta, svake interakcije, svaki put.

tealeaf_4

 

Tealeaf Report Builder Dashboard

 

IBM-Tealeaf

Powered by RRC

Objavljeno u Časopisu PC#228

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,