Kriminal na Internetu košta privatni sektor bilion dolara godišnje

deloittePovrede intelektualnog vlasništva putem kriminalnih dela počinjenih na Internetu nanose privatnom sektoru na globalnom nivou štetu od jednog biliona dolara godišnje. Usporavanje ekonomije i rastuća nezaposlenost mogli bi dodatno da povećaju broj sajber-napada, posebno od strane bivših zaposlenih motivisanih željom za osvetom ili zaradom, ističe istraživanje konsultantsko-revizorske kompanije Deloitte Sigurnost na Internetu: Zaštita ekonomije, država i građana. Napadi putem Interneta danas uključuju sve od međudržavnih sukoba do ugrožavanja privatnih podataka građana. U Evropi, poseban problem za sigurnost na Internetu stvaraju velike razlike u iskustvu i sposobnosti pojedinih država da obezbede odgovarajuću zaštitu, pa bi stoga prioritetni trebalo da budu međudržavna saradnja i izjednačavanje nivoa zaštite. Državna tela treba  da odbace praksu pripreme za jedan veliki sajber-napad i da razviju sistemsku strategiju zaštite od kriminala na Internetu koja će funkcionisati na svakodnevnom nivou.
„U Srbiji očekujemo dalje jačanje regulative informacionih sistema u vezi sa sigurnošću. Država bi trebala jasnije da definiše uloge i ovlašćenja, kao i obaveze tela koja će biti zadužena za sve aspekte sigurnosti. Definisanje srpskih standarda u ovom području, kao i edukacija o sigurnosti, ključna su područja na kojima ćemo morati da radimo. Kompanije moraju biti svesne činjenice da pitanje sigurnosti prevazilazi ulaganja u hardver, softver ili usklađivanje sa međunarodnim standardima poput ISO 27001, već da se bolji rezultati, uz manja ulaganja, mogu postići ciljanim projektima za jačanje informacione sigurnosti,“ komentariše Aleksandar Andrejin, viši rukovodilac u Deloitte-u.
Veliki problem leži u činjenici da se sajber-kriminal razvija brže od mera zaštite, pa je riziku izloženo sve što zavisi od Interneta. Privatni podaci, intelektualno vlasništvo, infrastruktura, pa čak i vojna i nacionalna sigurnost ugroženi su zbog namernih napada, ali i sigurnosnih propusta nastalih iz nehata. Povrh toga, trenutna globalna ekonomska kriza povećava nivo ugroženosti, pa tradicionalni pristupi sigurnosti na Internetu više nisu dovoljni. Rešenje leži u uspostavljanju  jedinstvenih međunarodnih standarda zaštite koji se mogu uvesti na osnovu saradnje svih zainteresovanih strana – državnih uprava, privatnog sektora i građana. Takav efikasan program za sigurnost na Internetu trebalo bi da pozitivno utiče na ekonomiju na globalnom nivou.
Celokupno istraživanje možete pronaći ovde: http://www.deloitte.com/dtt/research/0,1015,cid%253D263364,00.html

Pročitajte i:  Upotrebljen minijaturni stimulator mozga

Izvor: Deloitte d.o.o.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,