BIZIT plus

Nokia Siemens Networks za ekonomičnije i energetski efikasnije telekomunikacione mreže

Predstavljena nova resenja Nokia Siemens Networks na Telforu 2011 Potražnja za širokopojasnim servisima u mobilnoj komunikaciji neprekidno raste, a time i resursi koji se svakodnevno ulažu u telekomunikacione mreže. Pod resursima se podrazumevaju kapaciteti baznih stanica mobilne telefonije ili opreme za prenos signala na velike udaljenosti, kao i količina energije koja se utroši na izgradnju platformi za pružanje pomenutih servisa. Primera radi, bežične mreže čine više od 80% ukupnih troškova za energiju jednog telekomunikacionog operatora.

Radi daljeg smanjenja troškova omogućavanja pristupa širokopojasnoj mreži, svuda i u bilo koje vreme, a sami tim i utroška energije, kao i radi zadovoljavanja sve nepredvidivije tražnje korisnika za širokopojasnom platformom, Nokia Siemens Networks ponudila je potpuno novo, revolucionarno mrežno rešenje – Liquid Net koje omogućava maksimalno iskorišćenje mreže. Ovo jedinstveno rešenje omogućava da se neiskorišćeni kapacitet u jednom delu mreže (npr. ruralni ili manje opterećeni stambeni blokovi) preusmeri u deo mreže u kojem je je potrebniji, tj. u kojem postoji veći saobraćaj.

Liquid Net je najefikasnije mrežno rešenje koje može da oslobodi i do 80% neiskorišćenog kapaciteta mreže koji dalje slobodno teče mrežom sa ciljem da u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu odgovori na sve zahteve korisnika koje je sve teže predvideti. Kao rezultat imamo manje glomazne, a efikasnije mreže.“, istakao je Rastko Blagojević, menadžer prodaje za mobilne širokopojasne tehnologije Nokia Siemens Networks d.o.o Srbija i dodao: “Za krajnjeg korisnika to znači da gde god se nalazio, na koncertu, sportskoj utakmici ili šoping centru, više neće imati problem da pošalje poruku, sliku, uspostavi vezu ili pretraži internet.„

Nepredvidljivost potreba korisnika zasniva se na nemogućnošću da se predvidi pojava novih aplikacija, novih uređaja, kao i velikih događaja koji mogu da izazovu ogromnu razmenu podataka za veoma kratak period. U prilog tome govori i podatak da je igrica „CityWille“ za samo tri nedelje privukla 70 miliona korisnika, kao i da tokom nekog koncerta ili u noći proslave Nove godine ne mogu da uspostave vezu, prime ili pošalju SMS poruku zbog nemogućnosti mreže da u datom trenutku odgovori na veliki broj zahteva.

Na potrebu za energetski efikasnim i ekonomičnim rešenjima ukazuje trend povećanja broja korisnika pametnih uređaja i širokopojasnog interneta, a samim tim i povećanja količine podataka koja se razmenjuje. Procene govore da će se broj korisnika širokopojasnog interneta sedmostruko uvećati do 2015. godine, kao i da će saobraćaj po korisniku biti i do 100 puta veći, tačnije da će razmena podataka putem pametnih uređaja dostići vrednost od 1GB dnevno. Slične su prognoze i za kretanje količine podataka koja se razmenjuje putem lap top i PC uređaja. Predviđa se da će se saobraćaj povećati na 17GB do 2015. godine. Prema podacima RATEL-a, u Srbiji je u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu zabeležen rast broja korisnika ADSL pristupa od čak 53%, kao i rast od 31% kada je u pitanju broj pretplatnika mobilnog interneta.Stoga ne čudi podatak da se operatori širom sveta, pa tako i u Srbiji, suočavaju sa potrebom za sve većim kapacitetom postojećih mreža.

Radi daljeg usavršavanja energetske efikasnosti telekomunikacionih mreža, kompanija Nokia Siemens Networks je kreirala tehnologiju tzv. „zelenih“ baznih stanica, koje troše značajno manje energije i imaju mogućnost da proizvode potrebnu električnu energiju na licu mesta iz obnovljivih izvora energije – sunca i vetra, te da koriste energiju iz punjivih baterija kada obnovljivi izvori nisu dostupni. Time se ukupna količina CO2 koju emituje bazna stanica smanjuje i na nulu, a čak se može i vraćati višak proizvedene energije u elektroenergetsku mrežu, čime se pomaže njena samoodrživost.

A koliko je ovo rešenje značajno, govori podatak da informaciono-komunikacione tehnologije proizvode 2% globalne CO2 emisije, što je jednako zagađenju prouzrokovanom međunarodnim avionskim saobraćajem. Istovremeno, ICT tehnologije troše 10% energije na globalnom nivou, dok same mreže operatora mobilnih komunikacija koriste približno 60 biliona kWh za godinu dana. Upotrebom postojećih tehnologija u mrežama ukupna potrošnja energije u Srbiji na godišnjem nivou iznosi i do 144 miliona kWh energije, dok se istovremeno proizvede 87.271 tona ugljen dioksida. Procenjuje se da bi se sa zamenom polovine zastarelih baznih stanica ekološkim rešenjem Nokia Siemens Networks do 2016. godine uštedelo energije dovoljne za napajanjem i do 21.000 vozila ili 7.500 domaćinstava.

„„Zelena“ bazna stanica, osim što nudi mogućnost upotrebe obnovljivih izvora energije, bez mrežnog napajanja strujom, i smanjenja emisije ugljen dioksida, značajno smanjuje i mogućnost prekida u radu mreže. Ekološka bazna stanica kompanije Nokia Siemens Networks koristi najmanje energije od svih baznih stanica koje postoje na tržištu.“, napomenuo je Miodrag Radojević, generalni direktor Nokia Siemens Networks d.o.o. Srbija i dodao: „Nokia Siemens Networks kontinuirano ulaže i razvija ekološki efikasne tehnologije, a rešenja poput ekološke bazne stanice i Liquid Net odgovor su kompanije na potrebu da se u elektronskim komunikacijama koriste obnovljivi izvori energije, odnosno da se spreči prekomerno zagađenje okoline emitovanjem štetnih gasova.“

Izvor: www.nokiasiemensnetworks.com

Facebook komentari: