Top50 2023

Pametna kapija vaše firme

Došlo je vreme za sledeću generaciju sistema za automatsku evidenciju radnog vremena. Traži se sigurnija identifikacija i brže izveštavanje. Novosadski TO‑NET je ponudio originalno rešenje nazvano ERViKO.

ERViKO može da koristi IP kamere kako bi povećao sigurnost i sprečio zloupotrebe kartica. IP kamera beleži sliku radnika pri prijavljivanju na sistem, obezbeđujući tako potpunu informaciju o identitetu
ERViKO može da koristi IP kamere kako bi povećao sigurnost i sprečio zloupotrebe kartica. IP kamera beleži sliku radnika pri prijavljivanju na sistem, obezbeđujući tako potpunu informaciju o identitetu

Podaci o vremenima dolaska i odlaska radnika su važni za svakog poslodavca koji želi da optimizuje svoje poslovne procese, a najbolji način za obezbeđivanje ažurnih i preciznih informacija jeste oslanjanje na sistem za automatsku evidenciju radnog vremena. Uvođenje takvog sistema radnici uglavnom vide kao nepopularnu meru, ali je ona neophodna iz više razloga. Nijedan poslodavac ne želi da mu radnici kasne, izlaze bez opravdanog razloga u toku radnog vremena ili odlaze s posla pre kraja rada, ali se na tome priča ne završava. Sistemi ove vrste olakšavaju administrativne poslove vezane za obračun zarada, prekovremenog rada, bolovanja i odsustva zaposlenih, i utiču na podizanje opšteg nivoa bezbednosti u kompaniji.

ERViKO: Brzo do efikasnog sistema

Novosadska kompanija TO‑NET, koja se bavi izradom informacionih sistema i IT rešenja, razvila je rešenje za evidenciju radnog vremena pod nazivom ERViKO. Pored fleksibilnosti i jednostavnosti korišćenja, ERViKO je karakterističan po svojim skromnim hardverskim zahtevima i kratkom vremenu instalacije i puštanja u rad. Rešenje se sastoji od nekoliko celina, a ulazni deo predstavljaju uređaji za kontrolu pristupa koje radnici koriste kako bi se prijavljivali i odjavljivali na sistem. TO‑NET se opredelio za pristupne uređaje renomiranog proizvođača Virdi: na raspolaganju je desetak modela s lokalizovanim menijima na srpskom jeziku. U zavisnosti od potreba, korisnik se može opredeliti za modele sa beskontaktnom karticom (13,56 MHz RFID tehnologija), tastaturom sa šifrom i čitačem otiska prsta. Prijavljivanje na sistem je konfigurabilno, tako da je moguće izabrati i kombinaciju željenih načina (npr. samo otisak prsta ili kartica i šifra).

Virdi terminali rade u rasponu temperatura od ‑20 do +50 °C, imaju kratko vreme verifikacije korisnika od oko pola sekunde i različite opcije za povezivanje i umrežavanje preko IP, serijskih i Wiegand interfejsa. Mogu se povezati sa električnom bravom na vratima, a u zavisnosti od modela podržavaju i vezu sa interfonom. ERViKO ima i opcionu mogućnost integracije IP kamera kao dodatne mere za proveru i sprečavanje zloupotreba kartica: IP kamera beleži sliku radnika pri prijavljivanju na sistem, obezbeđujući potpunu informaciju o identitetu. Virdi terminali su umreženi i povezani sa centralnim računarom‑serverom na kome su instalirane sve softverske komponente.

Server i klijenti

05_10_Pametna-kapija-Produkte_PlatzSoftver ne zahteva  mnogo– gotovo svaka radna stanica novije generacije zadovoljava tehničke uslove, pa korisnik obično može da iskoristi svoj postojeći računar kao server. Na ovaj računar se instalira MySQL baza podataka u kojoj se čuvaju informacije o radnicima, vrsti rada, rasporedu po smenama, kao i podaci koji se sakupljaju u toku rada: informacije o vremenu prijave na terminal, slike sa IP kamera itd. Na isti računar je instaliran i ERViKO server softver koji manipuliše ovim podacima i proverava status terminala i alarmnih događaja, komunicira sa opcionim modulom za slanje SMS i e‑mail obaveštenja, a ujedno komunicira i sa klijentskom aplikacijom preko koje se unose podaci o novim radnicima.

Klijentska aplikacija ERViKO Web se instalira na centralnom serveru, ali budući da je Web orijentisana, njoj može pristupiti bilo koji autorizovani korisnik putem Interneta na svom računaru ili smart telefonu. ERViKO Web ima korisnički interfejs na srpskom, ruskom i engleskom jeziku (postoji i mogućnost prilagođavanja za druge jezike) i nudi širok spektar izveštaja – dnevnih, periodičnih, personalnih, izveštaja o kašnjenjima, zaradama, ali i specifične izveštaje po zahtevu korisnika. Softver automatski prepoznaje režim rada (smenski rad, noćni rad i slično), razlikuje službene od privatnih izlazaka i prilagođava se najrazličitijim posebnim korisničkim zahtevima.

Komunikacioni modul nudi mogućnost automatskog slanja obaveštenja e‑mail‑om ili SMS‑om kako bi, npr, menadžer odmah bio obavešten u slučaju da se zaposleni ne pojavi na poslu do određenog vremena. Za kompanije sa velikim brojem objekata s pristupnim terminalima posebno je interesantna mogućnost prikaza ovih objekata na geografskoj karti, zajedno sa podacima o objektu, uređaju i njihovom statusu, što olakšava svakodnevni posao.

Prednosti ERViKO rešenja:

  • Kratko vreme instalacije i puštanja u rad
  • Mogućnost prilagođavanja specifičnim zahtevima korisnika
  • Napredne opcione mogućnosti (SMS, e- mail, vizuelizacija, integracija s IP kamerom…)

www.erviko.rs

Bojan Milosavljević

(Objavljeno u časopisu PC#208)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,