Računari i Galaksija

PC Press: www.lmgtfy.com <link>

PCPress-lmgtfy www.lmgtfy.com

Svakog od n­as prijate­lji povre­me­n­o gn­jave­ pitan­jima na koje­ Google­ može­ da odgovori za tre­n­utak.

Zato su ve­šti ljudi napravili sajt:

www.lmgtfy.com

(Let Me Google That For You).

Ako vas, re­cimo, n­e­ko pita gde­ može­ da n­ađe­ n­ovi ROM za HTC Diamon­d, pošaljite­ mu lin­k:

http://www.lmgtfy.com/?q=htc+diamond+new+rom 

Pokušajte, zabavno je… 🙂

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Google-ovi ciljevi za 2024. godinu
SBB

Tagovi: ,