BIZIT plus

PC Savet: Iz latinice u ćirilicu i natrag

InDesign Kolekciju skriptova za InDesign CS/CS2 koji omogućavaju dvosmernu latinično-ćiriličnu konverziju neposredno u InDesign-u možete preuzeti sa Web strane ove knjige, www.pcpress.rs/pc1000/. Instaliraćete ih prostim kopiranjem u folder Program Files / Adobe / Adobe InDesign CS2 / Presets / Scripts (prilagodite putanju ako koristite InDesign CS). Nakon toga skriptovi će se pojaviti na paleti Scripts u InDesign-u.

Na raspolaganju su sledeći skriptovi: LatToCyr konvertuje u ćirilicu izabrani latinični tekst koji nije podvučen (underline), LatToCyrAll konvertuje sav nepodvučen tekst u dokumentu (ne mora da bude izabran) u ćirilicu. Na sličan način, skriptovi CyrToLat i CyrToLatAll konvertuju ćirilični tekst u latinični. Za konverziju iz ćirilice u latinicu bitno je da najpre označite ono što treba da ostane ispisano latinicom i da ga podvučete. Taj tekst neće biti pretvoren u ćirilicu, ali će biti uklonjeno Underline formatiranje. Pretpostavka je da nigde u tekstu ne koristite ovo formatiranje za nešto drugo. Ako je ono ipak neophodno, onda u izvornom kodu skripta promenite underline u strikethrough. Veoma je korisno da skriptovima dodelite prečice sa tastature tako da i ne morate da otvarate paletu Scripts.

Pročitajte i:  Adobe razvija AI alat za generisanje muzike iz tekstualnog opisa

Pošto InDesign ispravno uvozi formatiranje teksta iz Word-a, označavanje delova koji ne treba da budu konvertovani (rimski brojevi, imena koja ostaju u originalu itd.), može se obaviti i tokom osnovne pripreme teksta. Ukoliko nešto ipak bude propušteno, pa tako umesto latinice dobijemo ćirilicu, dovoljno je da u InDesign-u izaberemo taj deo teksta i da aktiviramo skript LatToCyr. Skriptovi su napisani jezikom JavaScript, pa funkcionišu u Windows i u Macintosh verzijama InDesign-a.

Pogledajmo sada kakva je struktura ovih skriptova, na primeru skraćene verzije scripta LatToCyr (slika). U izabranom tekstu latinično slovo B se menja u ćirilično B pomoću komande app.selection[0].search("B", false, true, "<0411>"). Za sva ćirilična slova, kao i za latinična ŠšČčĆćĐ𮾠treba obavezno navoditi Unicode oznake. Funkcionalne verzije skripta su slične segmentu koda koji navodim kao primer, ali obratite pažnju: slova se ne mogu menjati proizvoljnim redosledom – najpre treba zameniti Dž, DŽ, Lj, LJ, NJ, Nj, pa tek onda ostala slova. Analizom skriptova saznaćete osnove automatske zamene teksta u InDesign-u, pa ih možete prilagoditi i svojim potrebama. Kompletnu dokumentaciju imate na Adobe Creative Suite DVD-u, a možete je preuzeti i sa Adobe-ovog sajta. Reč je o obimnom PDF dokumentu Official JavaScript Reference koji sadrži opis kompletnog objektnog modela koji se koristi za pisanja JavaScript skriptova za Adobe InDesign.

Pročitajte i:  Adobe Acrobat dobija AI asistenta

Konverzija pisma

Object.prototype.isText = function() {
 switch(this.constructor.name) {
 case "InsertionPoint":
 case "Character":
 case "Word":
 case "TextStyleRange":
 case "Line":
 case "Paragraph":
 case "TextColumn":
 case "Text":
 case "TextFrame":
  return true;
 default:
  return false; }
}
if (app.selection.length >= 0) {
 if (app.selection[0].isText()) {
  app.findPreferences = null;
  app.findPreferences.underline = false;
  app.changePreferences = null;
  app.selection[0].search
    ("A", false, true, "<0410>");
  app.selection[0].search
    ("B", false, true, "<0411>");
  app.selection[0].search    ("V", false, true, "<0412>");
  app.selection[0].search    ("G", false, true, "<0413>");
  app.selection[0].search    ("D", false, true, "<0414>");
//itd. za sva slova
  app.findPreferences = null;
  app.findPreferences.underline = true;
  app.changePreferences = null;
  app.changePreferences.underline = false;
  app.selection[0].search     ('', false, false,'' );
  app.selection = null; }
}

Izvor: PC 1000

Facebook komentari: