ERP 2024

PC Savet: Uklonite suvišne stilove u Word-u

Microsoft%20Word Ako na nekom Word dokumentu radite duže vreme ili ste ga možda dobili od druge osobe, on verovatno sadrži dodatne stilove koje više ne koristite, jer ste dostigli konačni izgled dokumenta. Možete poželeti da uklonite višak, recimo zato što opterećuje liste ili okno zadataka (Task Pane) sa stilovima. Međutim, moglo bi biti rizično da se upuštate u ručno brisanje stilova ako niste sasvim sigurni da li se neki od njih ipak nalazi "u akciji" u vašem dokumentu, na nekom mestu koje ne uočavate. Opet, bilo bi zametno da kontrolišete to sami, pa je najbolje da prepustite posao VBA proceduri koju vidite na slici.

Ovako napisan, makro ignoriše ugrađene, rezervisane stilove kao što su Normal, Heading 1/2/3 i slični. Te stilove zapravo i ne možete da izbrišete; desilo bi se da njihov oblik bude vraćen na početnu vrednost koju ste zatekli kada ste prvi put instalirali Office, a to se mnogima ne bi dopalo. Osim toga, mnogi napredni korisnici su zamenili Times New Roman u stilu Normal nekim drugim. Taj font jeste čitljiv na papiru, ali na ekranu je mučan za vaše oči: Arial i Verdana su pravi izbori za nas koji ne štampamo mnogo.

Postoje i drugi načini da se trajno otarasite stilova koje zaista ne koristite. Po dokumentu broj KB193536 u bazi znanja firme Microsoft, postoje dve varijante čišćenja neupotrebljenih stilova. Najjednostavniji postupak je da prostom kombinacijom komandi Copy i Paste prenesete sadržaj iz starog dokumenta u novi; biće preneti samo upotrebljeni stilovi. U dokumentu sledi i napomena: tehnika je efikasna samo ako je blok pri prenosu manji od nekih 50 pasusa; u protivnom, biće preneti svi stilovi, nezavisno od toga što neki nisu upotrebljeni.

Automatsko uklanjanje nekorišćenih stilova

Sub UkloniSuvisniStil()
Dim stil As Style
For Each stil In ActiveDocument.Styles
  ' proveri samo korisničke stilove,
  ' a one ugrađene ne diraj
  If stil.BuiltIn = False Then
   With ActiveDocument.Content.Find
     .ClearFormatting
     .Style = stil.NameLocal
     .Execute FindText:="", Format:=True
     If .Found = False Then stil.Delete
   End With
  End If
Next stil
End Sub
Izvor: PC 1000
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,