Perihard uspešno završio akciju “Jedna kaseta – jedan dečji osmeh”

perihard_toneri Perihard inženjering uplatio je 720.000 dinara pomoći za Svratište za decu ulice tokom uspešno sprovedene humanitarno-ekološke akcije „Jedna kaseta – jedan dečji osmeh“.

Perihard i B-92 pozvali su društveno odgovorne i ekološki svesne kompanije da prikupe iz svojih kancelarija i magacina prazne toner kasete. Svaka toner kaseta vrednovana je sa 100 dinara i novac je periodično uplaćivan Centru za integraciju mladih. U akciji je prikupljeno oko 3,8 tona ovog neopasnog, ali neinertnog otpada.

Ovom pozivu odazvale su se: Galeb grupa, Phoenix Pharm, SBB – Srpske kablovske mreže, Johnson&Johnoson, Microsof Software, Grand Casino, Hypo Alpe-Adria leasing, Američka ambasada, PC King, Gemax, OMV, In hotel, Schenker, Montivest, Skills Business, The Urban Institute, VMS, Mapsoft, Cementara Titan, Mitsides Point, Pokrajinski zavod za sport, CB Richard Elus, Institut Jaroslav Černi, JP Putevi Srbije, Grad Beograd, Zaštita na radu, Elektrodistribucija izgradnja, Elektromreže Srbije, Dunav osiguranje, Narodna banka Srbije, Delegacija EU i OSCE Mission to Serbia.

Cilj akcije bio je jačanje svesti o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine ali i podrška Centru za integraciju mladih koji ulaže velike napore da finansira projekte pomoći ugroženoj deci.

Perihard inženjering je prva kompanija u Srbiji koja ja dobila ovlašćenja za prikupljanje i preradu ovog dela elektronskog otpada, zapisnikom Ministarstva za zaštitu životne sredine od 27.12.2004. godine.
Usprkos činjenici da je postupanje sa otpadom zakonski regulisano još 1996.godine, stotine tona ovog otpada i dalje završava u kontejnerima i deponijama. Prema sadašenjem Zakonu o upravljanju otpadom (Sl. gl. RS 36/09) prazne toner kasete moraju se ustupiti licenciranim operaterima koji imaju dozvole za njihovu dalju preradu. Perihard inženjering inače ovaj otpad preuzima besplatno od generatora, ali ovom akcijom je želeo da skrene pažnju javnosti na potrebu zaštite životne sredine kao i da ukaže koliko je malo potrebno da bismo pomogli najugroženijima.

Izvor: Perihard

Facebook komentari: