ePlaneta

Platforma za uspeh – izgradnja snažnog brenda kroz automatizovan sistem

Od kartice sa pečatom do predviđanja trendova u ponašanju kupaca

Programi lojalnosti prošli su mukotrpan put od komada hartije na koje su se udarali pečati nakon kupovine, preko kartica za unapred određene popuste. Danas je potrošački program lojalnosti izmestio granice očekivanog, stvorišvši multifunkcionalno rešenje koje nudi daleko više, kako brendovima tako i njihovim potrošačima i klientima.

PCPress.rs Image

Povećanje profita, kupac koji se vraća da ponovi kupovinu i još jedan kome je brend preporučio. Maksimiziranje resursa, smanjenje toškova marketing kampanja. Veća vrednost prosečnog računa,  frekventnija kupovina, jačanje svesta o brendu, precizno targetirane kampanje, direktna komunikacijas a kopcima, povećanje konkurentske prednosti… Kompletna slika kupaca i mogućnost analitike. Beskrajne mogućnosti segmentiranja publike, izgradnja jače veze sa kupcima. Automatizovani i pojednostavljeni loyalty i marketing mehanizmi. Spotlight.

Činilo se iluzurno, sve dok nismo modul po modul naslagali i kreirali alat koji transformiše prodaju i poslovanje, integrišući svaki od znajačnih mehanizama, koji skraćuju put do prodajnog cilja. Predstavljanje ovako sveobuhvaltnog sistema, kao što je Spotlight. U zavisnosti od klasifikacije trgovinskih formata ili tipa uslužne delatnosti mogu se drugačije skalirati moduli po važnosti. Spotlight koncipiran tako da integriše loyalty i engagment sistem sa marketing automatizacijom i bazu kupaca u jedno sveobuhvatno rešenje pogodno i za manje brendove i velike trgovinske lance.

Svaki uspešan brend treba da omogući stvaranje lojanosti potrošača brendu.

Najefikasniji način da jedna kompanija ostvari konkurentsku prednost jeste da kreira proizvod koji je zasnovan na psihološkom diferenciranju i da oformi što brojniju bazu lojalnih potrošača tog proizvoda odnosno usluge. Psihološko diferenciranje ima moć da stvoriti snažnu vezu između proizvoda i potrošača, jer naglasak stavlja na emocionalne aspekte koji idu izvan funkcionalnih karakteristika.

Pročitajte i:  Excel grafikoni koji prezentuju hijerarhije

Spotlight razume važnost izgradnje dugoročnih odnosa s kupcima. Snaga brenda direktno je proporcijalna sposobnosti brenda da zadrži postojeće kupce, stvarajući vezu koja ide iznad pojedinačne transakcije, zato smatramo da je lojalnost kupaca i klijenata ključnan element uspeha svakog brenda.

Negujte stare kupce sa Spotlightom

Zadržavanje postojećih kupaca uvek je jeftinije od privlačenja novih. U krajnjem slučaju, jačanje lojalnosti potrošača afirmiše brend i čini ga otpornijim na fluktuacije na tržištu i predstavlja pouzdan odbarambenu barijeru od prelivanja kupaca na konkurente koji nude isti ili sličan proizvod. Da bi vaš brend bio imun i vitalan, lojalna baza je aspekt koji ne smete da zanemarite. Spotlight je pogodan i za manje brendove i za velike trgovinske lance, a uspešnost i povećanje broja lojalnih kupaca i ponovljenih kupovina je najmanje što možete da očekujete.

PCPress.rs Image

Kako Spotlight pomaže da se zadržim stare i akviziram nove kupce?

Spotlight sadrži sinteza alata pomoću kojih kreirate, organizujete, sprovodite, pratite i promovišete sistem nagrađivanja i mehanizme pomoću kojih ih stimulišete da se vrate i ponove kupovinu. Nagrade sa Spotlightom mogu da se kreiraju na najrazličitijim niovima, ali i da se odnose na konkretne grupacije, kao i da se primenjuju na određen vremenski period ili u odnosu na iznos računa, frenkfentnost kupovine ili baš onako kako ste vi zamislili. Spotlight ostavlja beskrajne mogućnosti kombinovanja. Ova multifunkcionalna platforma podrazumeva mogućnost nagrađivanja cashback poenima, za svaku kupovinu ili u odnosu na hijerarhijse strukture rangova, obuhvata online digitalne ili fizičke, loyalty kartice, gift kartice, personalizovanu aplikaciju kao i mogućnost implementacije widget na sajtu. Pored navedenih elemenata, spotlight uključuje i gejmifikaciju, mogućnost multipliciranja poena i pruža prezizan uvid u sve kampanje.

Pročitajte i:  Excel grafikoni koji prezentuju hijerarhije

Remarketing i retargeting sa Spotlightom i kako funkcioniše?

Strateški alat u digitalnom marketing koji ima za cilj direktno povećanje konverzija, kroz Spotlight se realizuje tako što se prva generisana prodajna poruka pušta kroz kanal, što može biti email, viber poruka, SMS ili u vidu push notifikacije, na celu bazu ili na tačno ciljanu publiku iz segmenta. Trigeri za sledeću poruku iste ili slične sadržine, automatiziju se tako da idu kroz naredni ili isti kanal u odnosu na to da li je poruka otvorena ili da li se završila konverzijom. Prodajna poruka ide kroz kanale dok ne ostvari zamišljen cilj.

Automatizacija marketing kampanja na Spotlightu

Spotlight platforma koristi različite kriterijume za trigerovanje automatizovane komukacije, kao što su rođendani, transakcije ili učlanjenje u program lojalnosti. Marketinška automatizacija sprovodi se kroz kampanje, određenoj ciljnoj grupi, koja se zahvaljujući preciznoj segmentaciji definiše, a kroz pružanje benefita, kao što su kuponi, kroz različite kanale komunikacije. Spotlight softver omogućava automatizovano i personalizovano upravljanje različitim marketinškim aktivnostima umesto ručnog slanja poruka.

Integracija svih podataka o kupcu –Spotlight 360 Single Customer View

PCPress.rs Image

Spotlight zna kome se obraća, zato zna kako da se obrati i šta da ponudi. Data platform generiše, skladišti i analizira sve relevantne podatke o pojedinačnom kupcu. Integrisanje svih dostupnih podataka iz različitih izvora, uključujući demografske podatke i podatke o transakcijama, donosi sliku kupca čije potrebe postaju predvidive. Potrošačke navike vaših lojalnih klijenata osnovna su bit svake kampanje koja se završila bolje od onoga kako ste očekivali.

Pročitajte i:  Excel grafikoni koji prezentuju hijerarhije

Spotlight vas lansira daleko ispred konkucencije

Spotlight je predvideo moguće potrebe prekobrojnih potrošačkih baza, i ostavio mogućnost za naprednu nadogradnju čitavog sistema Machine learningom, za automatsko segmentiranje korisnika, što je još jedna njegova neosporna prednost. Spotlight + Ai nepogrešivo identifikuje obrasce ponašanja i čitav sistem podiže na jedan još snažniji nivo koji će parazlozovati konkurenciju i ostaviti je daleko iza vas.

Nešto nedostaje vašem brendu

Ukoliko imate utisak da vašem brendu nešto nedostaje, onda je to Spotlight – kompletan, prezican i pouzdan sistem koji automatizuje sve vase zamisli.

Customer Data, Loyalty & Engagement Platforma sa modulom za Marketing automatizaciju je instrument za interaktivan odnos sa klijentima i kupcima, proveren metod za uspostavljanje emotivnog i dugoročnog odnosa, i na kraju mehanizam koji sa sigurnošču garantuje direktno povećanje broja aktivnih korisnika zajednice, bilo da se radi o velikom ili malom biznisu. Dozvolite da dobrinesemo u stvaranju vitalnog i snažnog brenda, kontaktirajte nas za besplatnu prezentaciju.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,