Data centri 2024

Poverenik Šabić razgovarao s predstavnicima „Beogradske grupe roditelja nestalih beba”

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, primio je predstavnike “Beogradske grupe roditelja nestalih beba” i zadržao se s njima u dužem razgovoru.

PCPress.rs Image

Tek nakon prvog susreta sa poverenikom, još pre 10 godina i nakon poverenikove intervencije po njihovoj žalbi, javnosti je učinjen dostupnim poseban Izveštaj koji je MUP sačinio po nalogu Anketnog odbora Skupštine Srbije. Tada je izgledalo da će se stvari pomeriti sa mrtve tačke. Nažalost, to se nije dogodilo. Indolentan odnos države i odgovornih prema problemu imao je za posledicu i to da je u martu 2013. presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Srbija proglašena odgovornom za nerešavanje problema nestalih beba i da je naloženo da bez odlaganja pristupi rešavanju problema. Nažalost, problem nije rešen.

Poverenik je roditeljima odgovorio da će se po žalbama koje su prethodno podneli, u meri u kojoj je to moguće, postupati ažurno, ali da on nema nikakvu mogućnost da utiče na sadržinu zakona. Izrazio je razumevanje za njihovo nezadovoljstvo odnosom nadležnih prema problemu, posebno imajući u vidu da je rok za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava istekao još u oktobru 2014.

U prvom do sada rešenom slučaju Sud je obavezao Srbiju da plati naknadu od 10 hiljada evra, ali ne treba zaboraviti da je Sudu u Strazburu podnet veoma veliki broj ovih tužbi. Uz to, imajući u vidu da je neadekvatan odnos Srbije prema obavezi iz presude, već u nekoliko navrata bio predmet kritičkih rasprava Komiteta ministara Saveta Evrope, šteta po međunarodni ugled države može izvesno biti i veća od finansijske.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,