RATEL: Završena prva faza javnog nadmetanja za licence za fiksni bežični pristup

ratelRepublička agencija za telekomunikacije je u petak, 15.5.2009. sprovela prvu fazu javnog nadmetanja za dve licence za fiksni bežični pristup (FWA) za javnu telekomunikacionu mrežu i usluge u frekvencijskom opsegu 411,875-418,125/421,875-428,125 MHz za teritoriju Republike Srbije. Komisija je konstatovala da su sledeći ponuđači blagovremeno predali dokumentaciju:

 

 

1. KDS-NS d.o.o. Novi Sad
2. DIGI SAT d.o.o.
3. Telekom Srbija a.d.
4. Media Works d.o.o.

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja će detaljno pregledati podnetu dokumentaciju i u ponedeljak, 18. maja 2009. do 10:00 objaviti koji ponuđači su se kvalifikovali za drugu fazu nadmetanja, javnu aukciju, kao i vreme i mesto na kome će se javna aukcija održati.

Izvor: McCann Erickson Public Relations

Facebook komentari: