BIZIT plus

Samo 52 posto kompanija koristi CMK

Preduzeća svih veličina – pogotovo manja preduzeća – često smatraju da  upravljanje zaštitom  računara i  mobilnim uređajima nije lak zadatak, navodi se u saopštenju kompanije Kaspersky.

Photo:  Andrew Abogado/Flickr
Photo: Andrew Abogado/Flickr

U ovoj situaciji, alatke za centralizovano upravljanje mogu pomoći, ali samo nešto malo više od polovine kompanija razume njihov potencijal. Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab zajedno sa istraživačkom kućom B2BInternational u novembru 2012. godine, samo 52 osto kompanija širom sveta koristi rešenja koja omogućavaju centralizovano upravljanje IT infrastrukturom.

Savremeni korporativni proizvodi obuhvataju širok spektar zaštitnih tehnologija koje  obezbeđuju i specifične tačke IT infrastrukture, kao što su radne stanice i mobilni uređaji.

Istovremeno, svaka od ovih tačaka treba da bude konfigurisana tako da zadovolji poslovne potrebe i bude u skladu sa utvrđenom  bezbednosnom politikom kompanije. Alatke za centralizovani menadžment mogu igrati važnu ulogu u ostvarenju ovog cilja. Prema navodima B2BInternational, ove alatke koristi samo polovina ispitanih svetskih kompanija.

Samo 30 odsto kompanija ima u potpunosti primenjene alatke za upravljanje, dok se 29 odsto ispitanih ograničilo na delimičnu primenu, što je nedovoljno za efikasnu kontrolu bezbednosti  radnih stanica.

Takva rešenja povećavaju nivo bezbednosti IT infrastrukture, a značajno smanjuju obim posla IT tima kompanija , eliminišući potrebu za podešavanjem zaštite i praćenjem statusa svake pojedinačne radne stanice.

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,

1 thoughts on “Samo 52 posto kompanija koristi CMK

Comments are closed.