BIZIT plus

Svako može da ima pametnu kuću

Giganti iz sveta visokih tehnologija sve više se okreću razvoju koncepta Smart Home. Kompanije Apple, Google, Microsoft, Amazon i Samsung bore se za svoj deo na tržištu budućnosti – što znači de će se za svakog korisnika naći neko povoljno rešenje.

eve_weather_lifestyle_01-Freestyle-2015-04Hej, Siri, ugasi svetlo.“ I svetlo u sobi već je isključeno. Za to je potrebna samo jedna komanda putem iPhonea. Kontrola uređaja u stanu postaje vrlo jednostavna kada ste umreženi preko Appleovog HomeKita. U takvoj pametnoj kući putem glasovnih komandi na smartfonu ili tabletu mogu se kontrolisati i grejanje, brave na vratima, aparat za kafu ili vrata garaže. A ono što je pomoću aplikacije Apple Home Kit moguće već sada, verovatno će u sličnom obliku funkcionisati i sa Smart Home sistemima kompanija Google, Microsoft, Samsung i Amazon. Prvi HomeKit proizvodi pojavili su se na nemačkom tržištu sa serijom Eve kompanije Elgato. Sistemu Eve nedostaje kontrola pritiska, kvaliteta i temperature vazduha, ali prepoznaje otvaranje i zatvaranje prozora ili vrata i aktivira pametne utikače (Smart Plugs) u utičnici za električnu energiju.

Kontrola doma putem asistenta za govorne komande, na iPhoneu, iPadu ili Apple Watchu, mogla bi da bude od praktičnog značaja. A ono što je zaista revolucionarno jeste to da se pomoću HomeKita mogu zajednički kontrolisati uređaji različitih proizvođača – u skladu sa sloganom Jedna aplikacija za sve. Upravo to bi sistemu Smart Home moglo konačno da pomogne da postane prihvaćen kod korisnika koji žele sami da ga podese u svojim domovima.

Situacija je do sada bila takva da postoji čitav niz standarda i odgovarajućih protokola, pri čemu centralni Smart Home sistemi komuniciraju s prekidačima za svetlo, grejnim telima ili utičnicama za struju putem bežične veze ili kabla. A to znači da su razni sistemi međusobno nekompatibilni, pa je korisniku za svaki sistem potrebna posebna aplikacija. Rešenje je u kompletu HomeKit: on utvrđuje šta će biti preneseno u Smart Home ‑ dakle, koji skupovi komandi za kontrolu postoje, koje podatke senzori prenose i koja vrsta uređaja će biti kontrolisana. Na taj način se, kako tvrde u kompaniji Elgato, čak i aplikacijom Eve može upravljati uređajima drugih proizvođača, kompatibilnim sa sistemom HomeKit ‑ ali samo se mogu koristiti funkcije koje su naznačene u HomeKitu.

Kao centrala za upravljanje sistemom Smart Home koriste se iPhone, iPad ili Apple TV. Veza sa uređajima kompatibilnim sa sistemom HomeKit uspostavlja se preko bluetootha LE (Low Energy, odn. smart bluetooth).

Pročitajte i:  Komentar: Previše pametna kuća

Google proširuje ponudu

Apple takođe namerava da postane centralni sistem za upravljanje pametnom kućom. Ovu poziciju bi želeo da zauzme i Google. Već u januaru 2014. internet koncern Nest, u želji da što brže postigne uspeh, pojavio se na tržištu sa svojim pametnim i modernim termostatima i senzorima dima. U okviru Nesta funkcioniše bezbroj umreženih uređaja, kao što su LED lampe u boji kompanije Philips Hue, mašine za pranje veša Whirlpool ili kamere kompanije Dropcam.

Pa­me­tni ter­mos­ta­ti za grej­ne sis­te­me kom­pa­ni­je Go­o­gle Nest pred­stav­lja­ju tek po­če­tak: pro­i­zvod Smart Home sve vi­še će po­drža­va­ti ko­mu­ni­ka­ci­oni in­ter­fejs Weave.
Pa­me­tni ter­mos­ta­ti za grej­ne sis­te­me kom­pa­ni­je Go­o­gle Nest pred­stav­lja­ju tek po­če­tak: pro­i­zvod Smart Home sve vi­še će po­drža­va­ti ko­mu­ni­ka­ci­oni in­ter­fejs Weave.

Na razvojnoj konferenciji Google I/O, krajem maja, predstavljeni su, pored toga, i Brillo i Weave. Brillo je novi sistem za Android. Namenjen je proizvodima kao što su tosteri, frižideri ili brave na vratima – dakle, za sve uređaje u okviru sistema Smart Home i u okviru interneta stvari (Internet of Things ‑ IoT), kojima je za kontrolu potrebno vrlo malo računarske snage. Kao što je kod Androida uobičajeno, svaki proizvođač može da koristi ovaj operativni sistem. Pored WLAN‑a i bluetootha podržani su i drugi standardi komunikacije. Nest će moći da se poveže i s Googleovim Smart Home sistemom. Da bi Android smartfoni ili tableti mogli odmah da prepoznaju Brillo uređaje i s njima uspostave komunikaciju, koristi se Weave: on utvrđuje koji je protokol za komunikaciju, postavlja čitav niz interfejsa i sprovodi program sertifikacije za obezbeđivanje interoperabilnosti između uređaja i aplikacija. Prve probne verzije za razvojne programere operativnog sistema Brillo i Weave trebalo bi da budu dostupne tokom godine.

Windows za internet stvari

Tamo gde su Google i Apple, ni Microsoft ne može biti daleko. Gigant IT industrije iz Redmonda će se sa svojim Windowsom 10 takođe prilagoditi sistemu SmartHome i internetu stvari. S jedne strane, to znači da će se pored Windowsa 10, za IoT na tržištu pojaviti operativni sistem koji će moći da se instalira i na mini‑računarima kao što je Raspberry Pi 2, koji je pogodan za korišćenje u Smart Home centrali. S druge strane, sa operativnim sistemom Windows 10 dolazi i mogućnost integracije sa AllJoynom. Ovaj višeplatformski standard omogućava međusobnu komunikaciju uređaja i aplikacija. U pogledu standarda komunikacije, Microsoft nije uvodio nikakva ograničenja. Aplikacije za AllJoyn mogu se razvijati za bilo koju platformu: iOS, Android, Linux, OS X ili Windows. Ipak, kontrola preko asistenta za govorne komande Cortana može da se primeni samo pod Windowsom 10.

Pročitajte i:  Komentar: Previše pametna kuća

Amazon Echo ulazi u trku

Sam­sun­gov ula­zak u svet pa­me­tnih do­mo­va: sis­tem za kon­tro­lu ku­će Smar­tThings po­drža­va ra­zli­či­te stan­dar­de ko­mu­ni­ka­ci­je, a ti­me i ve­li­ki broj um­re­že­nih pro­i­zvo­da.
Sam­sun­gov ula­zak u svet pa­me­tnih do­mo­va: sis­tem za kon­tro­lu ku­će Smar­tThings po­drža­va ra­zli­či­te stan­dar­de ko­mu­ni­ka­ci­je, a ti­me i ve­li­ki broj um­re­že­nih pro­i­zvo­da.

Smart Home će moći da se koristi sa Aleksom (Alexa). Ovaj asistent za upravljanje glasom izvršava komande preko mrežnog zvučnika Amazon Echo. Možete da izdate komandu za slušanje muzike ili da, na primer, preko smartfonske aplikacije ažurirate spisak za kupovinu i nabavku ili da pogledate vremensku prognozu. Ako, na primer, postavite pitanje kakvo će biti vreme u Beogradu ili Minhenu, na srpskom ili nemačkom, neće se desiti ništa jer Alexa za sada ne reaguje na komande na tim jezicima.

Amazon Echo može da se nabavi samo u SAD. Ako date komandu „Alexa, discover my appliances“ (Aleksa, otkrij koje sve uređaje imam), Amazon Echo će automatski u kućnoj mreži pronaći kompatibilne uređaje. Do sada su to bili prekidači za svetlo i pametni utikači Smart Plugs kompanije Belkin iz serije WeMo, kao i Philips Hue. Nadamo se da će se pojaviti i novi kompatibilni proizvodi pošto će i ostali ponuđači moći da prave aplikacije za Amazon Echo.

Pametne stvari iz Koreje

Mrežno rešenje SmartThings do sada nije moglo da se kontroliše putem glasovnih komandi. Zbog toga je izbor dostupnih komponenti daleko veći nego kod konkurencije, odn. kod Applea, Googlea, Microsofta i Amazona. Samsung je kupio ovu američku kompaniju u avgustu 2014. godine. U SAD, SmartThings se ubraja u vodeće sisteme za automatizaciju kuća, koje korisnik može sam da instalira po sistemu uradi sam. Razlog te velike popularnosti pre svega je otvorena platforma i podrška za popularne standarde komunikacije kao što su Zigbee i Z‑Wave. Osim toga, preko IP interfejsa mogu se povezati sistemi kao što su Philips Hue, Belkin, WeMo ili meteorološka stanica Netatmo.

Logotipi za veću transparentnost

Mre­žni zvu­čnik Ama­zon E­cho kon­tro­li­še do­ma­ćin­stvo: gla­sov­nim ko­man­da­ma mo­že se, na pri­mer, sma­nji­va­ti ste­pen o­sve­tlje­nja ili is­klju­či­ti sve­tlo.
Mre­žni zvu­čnik Ama­zon E­cho kon­tro­li­še do­ma­ćin­stvo: gla­sov­nim ko­man­da­ma mo­že se, na pri­mer, sma­nji­va­ti ste­pen o­sve­tlje­nja ili is­klju­či­ti sve­tlo.

Apple, Google, Amazon, Microsoft i Samsung ‑ svi oni nude višeplatformske komponente čije jezgro uvek čine njihovi proizvodi. Ali koje od njih će se probiti na tržištu? Verovatno njih nekoliko. Korisnik Appleovih sistema vodiće računa o tome da njegov Smart Home bude što jednostavnije kontrolisan preko iPhonea, a ljubitelji Androida će odabrati Googleovo rešenje, dok će se neko treći opredeliti za Windows.

Echo se savršeno uklapa u eko‑sistem kompanije Amazon, pa treba očekivati integraciju u proizvode iz serije Fire. I u Samsungu su sve bliži integraciji SmartThingsa s vlastitim proizvodima. Moglo bi se zamisliti i da se Samsung uklopi u sisteme sa Androidom. I Google Nest i Samsung žele da podstaknu razvoj komunikacionog protokola Thread.

Pročitajte i:  Komentar: Previše pametna kuća

U skladu sa time, umreženi proizvodi ubuduće neće podržavati samo jednu nego više platformi, što je velika prednost za korisnike. Logotip na uređajima ukazivaće na to u koje sisteme se oni mogu integrisati – kao što je već učinila kompanija Apple sa svojim logotipom Made for HomeKit (proizvedeno za HomeKit). Zbog toga kupac više neće morati, kao do sada, da se muči prelistavajući knjižice sa specifikacijama proizvoda, da luta po internetu i angažuje stručnjake ukoliko želi da zajedno poveže različite Smart Home sisteme. U svakom slučaju, nova tehnologija sa sobom nosi i rizike. Ako izgubimo iz vida bezbednosne aspekte, otvaramo hakerima prostor za upad.

KOMPLETNO UMREŽEN ZAHVALJUJUĆI ALLJOYNU

Više od 160 proizvođača okupljeno je oko alijanse AllSeen, iza koje stoji AllJoyn.

Među njima su i renomirane kompanije kao što su Sony, LG, Panasonic, Cisco, Harmann, Qualcomm, Microsoft i Haier. U načelu, svaki proizvođač može besplatno da integriše ovu tehnologiju. Proizvodi koje AllJoyn danas već podržava, ili verzija AllPlay ograničena na audio‑striming, jesu npr. Multiroom zvučnici (za više prostorija) kompanije Panasonic iz serije All, mobilna aplikacija kompanije Spotify, zatim aplikacija Connected Home Hub kompanije D‑Link i različiti LG‑jevi televizori.

PLANOVI TEHNOLOŠKIH GIGANATA ZA RAZVOJ SMART HOME SISTEMA

Proizvođač Apple Amazon Google Microsoft Samsung
Tehnologija, odn. proizvod HomeKit Echo Brillo, Weave, Nest Windows 10, AllJoyn SmartThings
Višeplatformski DA DA DA DA DA
Glasovna kontrola Siri Alexa DA Cortana NE
Ugrađena podrška WLAN, Bluetooth WLAN, Bluetooth WLAN, Bluetooth otvoreni Zigbee, Z‑Wave
Kontroliše se putem sistema iOS Amazon Echo Android uređaja otvoreni između ostalog, Android,
iOS, Windows Phone
Broj kompatibilnih proizvođača najmanje 5 najmanje 2
+IF (ranije IFTTT)
0 (Weave) /
najmanje 14 (Nest)
najmanje 23
(AllJoyn)
najmanje 33
+IF (ranije IFTTT)
Ažuriranje kompatibilnosti NE DA DA DA DA
Ostale karakteristike visok stepen bezbednosti do sada samo
glasovna kontrola
malo detalja poznato otvoren sistem može se nabaviti od 2013.

Andreas Frank

(Objavljeno u časopisu connect 54)

Facebook komentari: