Tabela sadržaja u Word-u

Izmena tabele sadržaja stilova

Iako Word sadržaj povlači tekst zaglavlja iz dokumenta, u prikazu ne koristi formatiranje stilova naslova. Umesto toga, primenjuje različite stilove nazvane TOC 1 do TOC 9, ukupno do devet mogućih nivoa prikaza. Bilo koji oblik formatiranja (kao što su bold ili italic) koji se primenjuje na naslove ponavlja se u unosu tabele. Podrazumevani TOC stilovi vrlo su jednostavni – samo Normal stil s malim dodatnim levim uvlačenjem u svakoj narednoj liniji nivoa. Za bolji izgled, možda ćete želeti da izaberete neki od više drugih ugrađenih setova stilova ili modifikujte stilove po želji.

PCPress.rs ImageDa promenite formatiranje elemenata tabele sadržaja, kliknite levo od prvog znaka u sadržaju. Zatim na kartici Reference, u grupi Table of Contents, kliknite Table of Contents. U blizini dna galerije koja se otvori, kliknite Custom Table of Contents. U dijalogu Table of Contents idite na polje Formats i izaberite redom svaku stavku u polju liste dok gledajući probne preglede ne pronađete onaj koji je vizuelno pogodan. Svaka stavka odgovara drugom skupu definicija za raspon od TOC 1 do TOC 9 stilova.

PCPress.rs ImageU polju liste Tab leader, izaberite vrstu linije za povezivanje teksta elementa sadržaja s brojem stranice na kojoj počinje. Podrazumevani lider zavisi od konkretnog podešavanja u okviru Formats. U polje Show Levels liste unesite ukupan broj nivoa koji želite da se prikažu u sadržaju. Podrazumevana vrednost prikaza nivoa naslova je 1 do 3. Najzad kliknite na OK.

Ako vam nijedan od ugrađenih skupova stilova ne odgovara, možete izmeniti direktno TOC stilove. Na ribbon tab‑u Home, u grupi Styles, kliknite da otvorite dijalog (odgovarajuća tasterska prečica je Ctrl+Alt+Shift+S) da biste otvorili prozor Styles. Ako se stilovi TOC 1 do TOC 9 ne prikazuju u prozoru Styles, kliknite na link Options na dnu prozora. Onda u dijalogu Style Pane Options kliknite na polje Select Styles To Show, izaberite All Styles, a zatim kliknite OK. Najzad desnim tasterom miša kliknite bilo koji od stilova TOC kojem je potrebno podešavanje, a zatim izaberite Modify pa promenite definiciju stila.

Više tabela sadržaja

Za veliki i kompleksan dokument s mnogim poglavljima, možda će vam biti potreban odvojeni lokalni sadržaj u svakom poglavlju plus sveobuhvatan sadržaj na početku ili kraju dokumenta. Word može da ubaci bookmark za svako poglavlje koje želite da uključite u dokument. Zatim, u polju šifre sadržaja za poglavlje možete dodati \b prekidač i ime markera. Sadržaj će sada prikazati samo naslove iz navedene bookmark sekcije. Da označite deo dokumenta koji će ići u lokalnu tabelu sadržaja, izaberite deo dokumenta za koji želite da kreirate delimičnu tabelu sadržaja. Na tabulatoru Insert, u grupi Links, kliknite na Bookmark. U dijalogu Bookmark, u polju za ime oznake unesite prigodno ime. U imenu možete da koristite samo slova, cifre i donju crtu (underscore); ostali znakovi, uključujući razmake, nisu dozvoljeni. Na kraju kliknite na taster Add.

PCPress.rs ImagePCPress.rs ImageDa napravite sadržaj dela dokumenta, kliknite na mestu gde bi delimična tabela sadržaja trebalo da se nađe. Na tab‑u Reference, u grupi Table of Contents, kliknite Table of Contents. U blizini dna galerije sadržaja koji se otvara kliknite Custom Table of Contents. U dijalogu Table of Contents izaberite željeni format, tab lidera, broj nivoa, a zatim kliknite OK. Ako se pojavi pop‑up okvir sa porukom pitajući da li da zamenite izabrani sadržaj, odbijte na No.

Sada na početku prve linije kliknite desnim tasterom miša na sadržaj. Na prečici koji se pojavi, izaberite Toggle Field Codes. Izmenite kod polja kako biste dodali prekidač \b, a zatim ime bookmark‑a koji definiše željeni deo dokumenta. Na primer, ako je ime markera Dodatak_A, popunjena šifra polja sa sadržajem mora biti slična {TOC \ o „1‑3“ \ h \ z \ u \ b Dodatak_A}. Desnim tasterom miša kliknite na kod polja, a zatim u meniju prečica koji se pojavljuje, kliknite Update Field (tasterska prečica koja olakšava ovu operaciju je F9). U dijalogu Update Table of Contents kliknite na Update Entire Table opciju, a zatim završite akciju klikom na OK.

(Objavljeno u PC#253)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,