BIZIT plus

Tablet za administratora

Tablet računare obično koristimo za pregled multimedijalnog i Web sadržaja, baratanje e‑mail porukama i za igrice, ali oni mogu biti korisni i u drugim oblastima. Jedna od tih je i nadzor i administracija IT mreža, kako na profesionalnom, tako i kućnom nivou.

TabletDimenzije i fleksibilnost tableta predstavljaju veliku prednost u odnosu na klasičan notebook, ali postoji i krupna mana – tableti nemaju LAN priključak, što oteževa pristup mrežama, pošto WiFi nije svuda raspoloživ. Doduše, na tržištu ima Android tableta sa ugrađenim Ethernet portom, ali se radi o manje poznatim proizvodima koji su teško dostupni na našem tržištu – primer je Goclever TAB I71, uređaj atraktivne cene.

Kako do mreže

Teško je zamisliti administratora koji će laptop zameniti tabletom, ali ukoliko mreža ima bežični pristup, možemo je nadgledati i administrirati Android tabletom uz pomoć programa dostupnih na Google Play‑u.

Svičevi višeg cenovnog ranga, bežične pristupne tačke (AP) i ruteri imaju Web interfejs za administraciju, tako da je za pristup dovoljan i već instaliran Web browser. Neki proizvođači mrežne opreme nude i besplatan softver za podešavanje i kontrolu svojih rutera koji nekada rade a nekada i ne rade s drugim modelima. Primera radi, Cisco Connect Express radiće s Linksys E, X i Valet modelima, NETGEAR Genie za rutere ove kompanije, dok će aplikacija RouterRemote raditi sa Zyxel uređajima.

Fing - Network Tools 1Prilikom postavljanja bežičnog rutera koji nema Survey opciju za pregled zauzeća kanala korisno je upotrebiti tablet ili telefon sa instaliranom WiFi Analyzer aplikacijom. Kako u odabiru pozicije za postavljanje rutera, program može pomoći i u pronalaženju mesta za postavljanje radnih stanica. Pregled zauzeća WiFi spektra moguć je u Channel graph, Time graph, Channel rating, AP list i Signal meter prikazu. Osim SID identifikacije, MAC adrese, kanala i frekvencije pristupnih tačaka u okolini, program će prikazati i tip enkripcije i jačinu signala. Nakon postavljanja kućne mreže moguće je testirati brzinu konekcije poznatom aplikacijom Speedtest.

Kada zatreba više

Od velikog broja jednostavnih programa za analizu mreže treba izdvojiti Fing – Network Tools, koji je nastao po ugledu na PC aplikaciju Look@LAN Network Monitor. Osim skeniranja lokalne mreže i prikaza IP i MAC adresa, moguće je prikazati servise i portove na uređajima. Tu su i opcije pingovanja IP adrese, traceroute, DNS lookup, Wake on LAN uz integraciju sa aplikacijama za SSH, Telnet, FTP, FTPS, SFTP, SCP, HTTP, HTTPS i SAMBA pristup. Ukoliko, na primer, nakon skeniranja servisa poželimo da se na uređaj u mreži povežemo FTP protokolom, Fing će nam ponuditi preuzimanje AndFTP klijenta. Za SSH i Telnet predložiće instalaciju ConnectBot‑a a za SAMBA konekciju – AndSMB klijent.

Ruteri s operativnim sistemom Mikrotik sve su prisutniji u mrežama, a administratori im najčešće pristupaju preko grafičkog programa Winbox ili SSH klijenta. Mikrotik nije objavio Winbox za Android platformu ali ćete na Google Play‑u naći nezvaničnu verziju, u besplatnom i komercijalnom izdanju. Winbox for Android pruža mali broj opcija pa je mnogo produktivnije koristiti Webfig pristup (dostupan na Mikrotik verzijama 5 i većim) klasičnim Web browser‑om. SSH pristup na Mikrotik‑u od verzije 5 moguć je besplatnim ConnectBot i komercijalnim PaderSyncSSH klijentima.

Upravljanje računarom sa udaljene lokacije je koristan alat, što obezbeđuje TeamViewer klijent na Android platformi. Osim aplikacije TeamViewer for Remote Control, na raspolaganju je jednostavna i besplatna Wake On Lan aplikacija.

Android aplikacije za administraciju mreža trenutno ne pružaju komfor kao one sa PC računara, ali mogu korisno poslužiti u određenim situacijama, ako pri sebi imate samo telefon ili tablet.

Jovan Mirović

(Objavljeno u PC#194)

Facebook komentari: