Imena Excel ćelija

Svaka ćelija ima svoju adresu, nju određuje oznaka kolone i reda gde se nalazi. Eventualno, adrese može da stoji i naziv radnog lista, odnosno naziv radne sveske- dokumenta, o čemu je bilo reč u jednom od prethodnih tekstova. Ipak, postoji i lakši način da pristupimo ćelijama- uz pomoć njihovih imena. Kako imenovati ćeliju ili opseg ćelija saznaćete u tekstu koji sledi…

Pročitajte

Pogledi na Excel tabele

U zavisnosti od toga zašto smo otvorili Excel dokument koristićemo jedan ili više pogleda na radni list. Oni olakšavaju rad sa velikim tabelama, saradnju sa kolegama ili nam mogu omogućiti da vidimo kako će izgledati naš izveštaj pre nego što ga odštampamo… Kako god da krenemo, korišćenje različitih pogleda može nas učiniti produktivnijim.

Pročitajte