Imena Excel ćelija

Svaka ćelija ima svoju adresu, nju određuje oznaka kolone i reda gde se nalazi. Eventualno, adrese može da stoji i naziv radnog lista, odnosno naziv radne sveske- dokumenta, o čemu je bilo reč u jednom od prethodnih tekstova. Ipak, postoji i lakši način da pristupimo ćelijama- uz pomoć njihovih imena. Kako imenovati ćeliju ili opseg ćelija saznaćete u tekstu koji sledi…

Imena možemo da dodelimo na više načina. Verovatno najlakši način je da selektujemo ćeliju ili opseg, a zatim da u Name Box-u unesemo njihovo ime. Nakon što smo ga kreirali ime se može koristiti u formulama. Na primer, ako selektujemo ćeliju B1 i dodelimo joj ime „Kurs“, to ime možemo da primenimo u formuli u ćeliji B3, koja bi glasila:

= B2/Kurs.

Kao što vidite, kada dodelimo imena ne moramo da razmišljamo o fiksiranju redova i/ili kolona.

PCPress.rs Image

Postoji još jedan način da imenujemo ćeliju ili opseg, a to je pomoću opcije Name Manager koju možemo da pronađemo u Formulas ribonu. Klikom na ovo dugme otvoriće se dijalog prozor gde u prvom planu možemo da vidimo ranije definisana imena. Klikom na opciju New otvara se prozor u koji unosimo ime, opseg, proizvoljni komentar i adresu ćelije ili oznaku opsega kojem dodeljujemo ime. Pomoću opcije Edit menjamo ranije napravljena imena, a pomoću opcije Delete ih možemo obrisati. Lakši način da pokrenete Name Manager je putem prečice CTRL+F3.

Pročitajte i:  Prečice za kretanje i selekciju
PCPress.rs Image

U Formulas ribonu možemo da pronađemo još nekoliko opcija za kreiranje imena. Define Name je prečica ka prozoru za kreiranje novog imena, a nudi i opciju Apply Name koja služi za zamenu prethodnih referenci novim imenima. Na primer, da smo imali formule koje sadrže referencu ka ćeliji C1 ova opcija bi mogla da se iskoristi da se sve te vrednosti zamene imenom „Kurs“. Opcija Use in Formula omogućava upotrebu prethodno kreiranih imena u formulama, a opcija Paste Names omogućava da se u aktivnu ćeliju unese neko od imena ili njegova apsolutna adresa. Na kraju, opcija Create From Selection omogućava kreiranje imena na osnovu selektovanog reda ili kolone.

Kada kreiramo imena obično u njima naznačimo adresu ćelije ili opsega. Imena nude i puno više, u okviru njih je moguće dodati i formule koje kasnije možemo da iskoristimo u okviru opcije Data Validation ili u neke druge svrhe o čemu će biti reč u nekom od narednih tekstova…

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *