Data centri 2024

Telekomunikaciona infrastruktura Srbije u prvih 50 u svetu

Telephone Srbija se po razvijenosti telekomunikacione infrastrukture svrstava u prvih 50 zemalja u svetu, istakao je direktor RATEL-a Milan Janković, na informatičkom skupu "XIV IS DOS konferencija" održanom 11. i 12. oktobra u Beogradu.

Ukupan prihod u telekomunikacionim sektoru je 2009. godine iznosio 1,5 milijardi evra. Razvijenost telekomunikacione infrastrukture u Srbiji omogućava brži i sadržajniji razvoj informacionih sistema državnih organa Srbije.

Na skupu su, pored ostalog, predstavljeni rezultati u razvoju digitalne škole, veb portala "e-uprava", infomatičkih projekata u pravosuđu, tržišta u telekomunikacijama, zaštite privatnosti, primene digitalnih sertifikata, elektronske sednice gradskog veća Beograda, sistema za sprečavanje odliva informacija, primene Strategije razvoja državne uprave do 2020. godine, novih servisa Privredne komore Srbije i jedinstvenih registara.

Učesnici skupa koji je organizovalo Društvo za informacione sisteme i računarske mreže bili su predstavnici zainteresovanih državnih organa, lokalne samouprave i javnih preduzeća.

Direktor Republičkog zavoda za informatiku i Internet Damir Baralić predstavio je rezultate u razviju portala "e-uprava" koji već sada obuhvata oko 100 elektronskih servisa.
Na portal i razvijenu infrastrukturu svoje servise mogu da stave i svi drugi državni organi, lokalna samouprava i javna preduzeća. Upućen je poziv da se postojeći servisi više primenjuju i da se na razvijenu infrastrukturu stavljaju i drugi elektronski servisi.

Pročitajte i:  ENEL PS: Modernizacija i pouzdanost data centara

Izvor: Tanjug

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,