Vip ostvario 9,8 milijardi dinara prihoda

Iz kompanije Vip mobile stiže saopštenje o finansijskim rezultatima ostvarenim u prvoj polovini tekuće godine.

vipVip je tokom prvih šest meseci ostvario prihod od 9,8 milijardi dinara  što je porast od 17 posto u odnosu na isti period 2012. godine.  Šestomesečna dobit pre kamate, amortizacije i poreza (EBITDA) na kraju juna veća je za 44 procenata i iznosi 3,5 milijardi dinara, dok je tokom drugog tromesečja zabeležena dobit od 1.8 milijardi dinara.

U prvoj pola godine broj korisnika Vipa uvećan je za  13 posto,  na više od 1,9 miliona, a tržišno učešće dostiglo je 20,6%.

,,Na rezultate je u najvećoj meri uticao priliv novih korisnika, posebno u postpejd privatnom i poslovnom segmetnu, ali i obnavljanje pretplatničkog statusa od strane naših  postojećih korisnika.

Zahvaljujući boljoj dostupnosti i većoj brzini Vipovog mobilnog interneta širom Srbije, svi oni su u prvoj polovini 2013. doprineli ukupnom povećanju saobraćaja u našoj mreži, a posebno  prenosu podataka  preko svojih smart telefona.Ostajemo posvećeni daljem rastu u svim oblastima poslovanja jer ćemo nastaviti da unapređujemo konkurentnu ponudu i Vip mrežu, kako u segmentu pokrivenosti tako i u segmentu kvaliteta.’’, izjavio je Andreas Graf, direktor Vip mobile.

Facebook komentari: