Trenuto gledate objave s oznakom: antimalware

Šest opasnih stvari koje mogu da ubiju vaš sajt... i kako ih izbeći?

aktuelno

Šest opasnih stvari koje mogu da ubiju vaš sajt… i kako ih izbeći?

Web sajt je vir­tu­el­ni i­zlog, por­tfo­lio, deo bren­da i ne­za­men­ljiv mar­ke­tin­ški alat mo­der­nog pre­du­ze­ća. Mno­go tru­da, nov­ca i vre­me­na ula­že se u nje­go­vo prav­lje­nje,... 

Detaljnije... »
Veliki rast malicioznog softvera za Android

Istraživanja

Veliki rast malicioznog softvera za Android

  Ne samo da je broj napada na mobilne uređaje svih vrsta porastao za 155 odsto u odnosu na 2010, već je znatno porastao broj virusa za Android. Nemačka laboratorija AV-Test objavila je da u januaru 2011. nije naišla... 

Detaljnije... »
PC Press: a‑squared (a²) protiv štetnog softvera

Korisni programi

PC Press: a‑squared (a²) protiv štetnog softvera

Be­zbe­dnost sis­te­ma je stal­no u­gro­že­na sa ra­znih stra­na, pa do­brih pro­gra­ma za za­šti­tu i­zgle­da ni­ka­da ni­je pre­vi­še. Naš ovo­me­sečni pre­dlog iz ove ka­te­go­ri­je je... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter