Trenuto gledate objave s oznakom: NEC M260WS

Velika slika u malom prostoru

projektor

Velika slika u malom prostoru

Glavni adut projektora NEC M260WS je širokougaoni objektiv – postavite ga na plafon, blizu projekcione ravni, i niko neće upasti u snop! Osnovna namena NEC‑ovog projektora M260WS je prikazivanje prezentacija u učionicama... 

Detaljnije... »
Ve­li­ka sli­ka u ma­lom pros­toru

Netbook i tablet

Ve­li­ka sli­ka u ma­lom pros­toru

Glav­ni adut pro­jek­to­ra NEC M260WS je ši­ro­ko­uga­oni o­bjek­tiv – pos­ta­vi­te ga na pla­fon, bli­zu pro­jek­ci­one rav­ni, i ni­ko neće upas­ti u snop! O­snov­na na­me­na NEC‑ovog pro­jek­to­ra... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter