Trenuto gledate objave s oznakom: Touch2

PC Press: HTC Touch2

Mobilni telefoni

PC Press: HTC Touch2

Adu­ti HTC Touch2 su nis­ka ce­na, ma­le di­men­zi­je, vi­so­ka fun­kci­onal­nost i brz rad. Za­u­zvrat, re­zo­lu­ci­ja je skromna — Marko Savković HTC Touch je bio prvi uređaj sa Windows Mobile ope­ra­tiv­nim... 

Detaljnije... »
HTC: Novi HD2™ telefon; Touch2™, Touch Pro2™ i Touch Diamond2™ prelaze na Windows Mobile 6.5

Mobilni telefoni

HTC: Novi HD2™ telefon; Touch2™, Touch Pro2™ i Touch Diamond2™ prelaze na Windows Mobile 6.5

TAJVAN – 6. Oktobar 2009. – HTC korporacija danas je predstavila svoje prve mobilne telefone koji uključuju poslednju verziju Windows Mobile® 6.5 softvera. Uz novi HTC HD2™ i Touch2™, svaka nova kupovina Touch... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter