Računari i Galaksija

РНИДС: Конкурс за суфинансирање пројеката

rnids Регистар националног интернет домена Србије на основу Финансијског плана за 2010. годину, Правилника о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката и одлуке Управног одбора РНИДСа од 23. априла 2010. расписује КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
којима се остварују основни циљеви РНИДС-a, утврђени Правилима фонда и другим актима РНИДС-a.
За 2010. годину је предвиђено финансирање три групе пројеката:

 • пројекти у оквиру програма подршке маркетинг активностима овлашћених регистара – текст конкурса се може наћи овде
 • пројекти у оквиру програма подршке развоју нових сервиса и популаризацији интернета – текст конкурса се може наћи овде
 • пројекти у оквиру програма подршке организацији стручних скупова – текст конкурса се може наћи овде

  Следећи услови су заједнички за свe три категорије пројеката:

 • конкурс има два термина за подношење пријава за суфинансирање пројеката у оквиру два циклуса
  • први термин је 01. јуни 2010.
  • други термин је до 01.септембра 2010.
 • у другом циклусу се суфинансирају пројекти средствима која нису потрошена на суфинансирање пројеката у првом циклусу
 • конкурсна документација се дистрибуира електронским путем заинтересованим правним субјектима без надокнаде;
  потребно је попунити захтев за достављање конкурсне документације у електронском облику; попуњени захтев се шаље на адресу kancelarija@rnids.rs
 • пријаве за конкурс са комплетном документацијом се шаљу у електронском и папирном облику у истој коверти на адресу РНИДСа
  РНИДС
  са назнаком:
  • КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА – маркетинг или
  • КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА – развој сервиса и популаризација интернета или
  • КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА – стручни скупови

  Булевар Зорана Ђинђића 65
  11070 Нови Београд

 • По отварању пријава на конкурс надлежна комисија поступа према Правилнику о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката члан 7. У случају недостатака у пријави, комисија обавештава учесника на конкурсу да је потребно допунити пријаву.
 • Пријаве за које је у првом циклусу тражена допуна, после достављања захтеване допуне улазе у разматрање у другом циклусу.

Распоред активности конкурса је заједнички за све три категорије пројеката:

 • конкурс се објављује 26. априла 2010. године
 • сутрадан након објављивања конкурса почиње да тече први рок за подношење пријава који се завршава 31. маја 2010.
 • комисија отвара приспеле пријаве 1. јуна 2010.
 • комисија завршава оцену приспелих пријава 15. јуна 2010.
 • списак пројеката са одобреним средствима се објављује 16.јуна 2010.
 • уговори за одобрене пројекте се потписују до 30.јуна 2010.
 • други рок за подношење пријава рок почиње да тече 25. јуна 2010.
 • други рок за подношење пријава се завршава 31. августа 2010.
 • комисија отвара приспеле пријаве 1. септембра 2010.
 • захтеви за допуну пријава шаљу се учесницима на конкурсу до 8.септембра 2010.
 • рок за приспеће допуна пријава по захтеву комисије је 15.септембар 2010.
 • комисија завршава оцену приспелих пријава до 22. септембра 2010.
 • списак пројеката одобрених у другом конкурсном року се објављује 24. септембра 2010.
 • уговори за пројекте се потписују до 1.октобра 2010.
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Lokalac na internetu ispunio misiju – 27 medalja
SBB

Tagovi: ,