10 Saveta za roditelje i prosvetne radnike

PCPress.rs Image

April je ove godine u mnogim zemljama proglašen kao Mesec Prevencije Zloupotrebe Dece (Child Abuse Prevention Month).

Budući da su deca danas fascinirana Internetom i neretko čak kompjuterski pismenija i od sopstvenih roditelja, izuzetno je važno da se najpre upravo roditelji i prosvetni radnici upoznaju sa pretnjama i zamkama sa kojima deca mogu da se suoče na Internetu.

“Deca su česte mete manipulacije putem Interneta od strane izopačenih pojedinaca bilo da se radi o pornografskim, finansijskim ili drugim ilegalnim motivima.”
– upozorava Catalin Cosoi, BitDefender senior researcher.

Dobra komunikacija i edukacija su osnovni ključevi svake prevencije i roditelji i prosvetni radnici kao saveznici mogu pomoći deci, a i jedni drugima, da se neželjene pojave zloupotreba na vreme i u potpunosti spreče.

Svako dete, nezavisno od uzrasta, treba da ima bar neka prethodna saznanja o Internet pretnjama i načinima njihovog izbegavanja. Upravo je zadatak roditelja i prosvetnih radnika da informacije koje oni imaju transformišu u saznanja na način koji će deci, učenicima ili studentima biti jasan, zanimljiv i prihvatljiv. BitDefender je sastavio listu od deset tačaka koja sadrži poželjne teme razgovora sa decom i preventivne postupke koji unapređuju bezbednost Internet iskustva najmlađih korisnika Interneta.

  1. Koristite zaštitne proizvode za PC računare koji sadrže modul roditeljske kontrole (parental control). Cilj modula roditeljske kontrole je da sprečava ili ograničava pristup odabranim internet sajtovima i otuda uz pravilnu upotrebu pruža veliki doprinos prevenciji od Internet pretnji. Uz korišćenje proizvoda koji sadrži roditeljsku kontrolu poželjno je da roditelji kroz razgovor pojasne deci da se ne radi o kažnjavanju ili špijuniranju već upotrebi nečega za dobrobit cele porodice.
  2. Računar je poželjno poizicionirati u stanu tako da roditelj može u bilo koje vreme, ukoliko to želi, da ostvari vizuelni kontakt sa monitorom i na taj način proveri šta trenutno dete radi na Internetu.
  3. Ukoliko dete ima otvoren nalog na socijalno-društvenim zajednicama kao što je npr. Facebook, poželjno je da roditelj u svako vreme ima uvid u listu “prijatelja” koje njegovo dete ima,  status naloga (da li je otvorenog ili zatvorenog tipa) kao i da odmah reaguje ukoliko se na listi “prijatelja” nađe neko nepoznat ili ukoliko je nalog javan i dostupan svima. Poželjno je povremeno i vršiti uvid u naloge drugova i drugarica deteta, a u cilju provere da dete slučajno nema i neki tajni nalog za koji roditelji nisu ni svesni da postoji.
  4. Ni pod kojim uslovima ne treba dozvoliti detetu da samostalno  organizuje viđanje sa osobom koju poznaje samo preko Interneta, sem u slučaju ukoliko niste u mogućnosti da izvršite identifikaciju i proveru druge osobe, a čak i u tom slučaju potrebno je da prvom eventualnom sastanku prisustvuju roditelji oba deteta.
  5. Potrebno je naučiti decu kako da prekinu online komunikaciju odmah nakon što ista postane čudna ili neprijatna.
  6. Naučite dete da prepozna spam, neprikladne i agresivne email poruke, da shvati motive pošaljioca poruke i ispravnim načinom rukovanja sa takvim porukama, uključujući naviku da takve poruke nikada ne prosleđuje dalje ili na iste odgovara.
  7. Roditelji bi trebali redovno da proveravaju na pretraživačima kao što je Google rezultat upita imena i prezimena svog deteta i email adrese koju dete koristi. Ovim putem se mogu saznati neke Internet aktivnosti dece, budući da tragovi upotrebe imena i prezimene i email adrese ostaju zabeleženi i mogu se pretraživati putem Google.
  8. Poželjno je da roditelji i prosvetni radnici znaju internet sleng koji koriste deca. Najčašće se radi o akronimima kao što su P911 (roditelji dolaze-parents are comming) PA (roditeljska uzbuna), PAL (roditelji slušaju – parents are listening), TAW (učitelji su tu – teachers are watching) i slično. Ovaj sleng naravno može biti različit  od zemlje do zemlje, a prethodno navedeni akronimi su u upotrebi u anglosaksonskim zemljama. Kompletna lista akronima se može naći ovde: Nacionalni centar za nestalu decu
  9. Tokom korišćenja PC u školama i kući prosvetni radnici i roditelji trebaju da obrate pažnju na aktivnosti kao što su brzo gašenje računara, promena prozora i slično koji ukazuju na moguću posetu neprikladnim internet lokacijama.
  10. Konačno, potrebno je potrošiti dosta vremena u komunikaciji sa decom kako bi se prenela osnovna poruka, da ništa što vide, čuju ili pročitaju na Internetu ne treba da uzimaju zdravo za gotovo i da ni pod kakvim uslovima ne treba da otkrivaju informacije o sebi, nikome i nikada.
Pročitajte i:  Facebook menja svoju ciljnu grupu

Više informacija o BitDefender proizvodima koji sadrže modul roditeljske kontrole, kao što su Internet Security 2010 i Total Security 2010 možete naći na sajtu www.bitdefender.rs.

Facebook komentari: