ERP 2024

3. Dopuna – komandna tabla i delovi motora Golfa

Ucenje

Ponekad ću opis pojedinih časova vožnje dopunjavati ilustracijama koje će pomoći da se nešto bolje shvati. To će biti prilika da mi ovo redovno pisanje dnevnika posluži da se kasnije potsetim nekih navoda. Biće tu i teorije i test problema koje se spremam da učim i rešavam. Takvi prilozi naći će se u ovakvim post-ovima sa rednim brojem časa sa kojim se vremenski poklapaju i plavim logom tipa – “đak na putu”. 🙂

Komandna tabla Golfa

Golf_tabla

1. Prekidač za paljenje pozicionog (prvi korak) i dugog svetla (drugi korak)
2. Ručica za menjanje tipa dugog svetla (oboreno/dugo/ablendovanje) u smeru prema volanu i za desni i levi migavac u smeru gore (desni) i dole (levi)
3. Skala brzinomera sa brojem ukupno pređenih kilometara (gornji broj) i brojem kilometara u lokalu (brojčanik se resetuje malim dugmetom pri dnu skale)
4. Kazaljka – pokazatelj zagrejanosti (pregrejanosti) motora
5. Set indikatorskih lampica

Lampice
_______________ 1. Migavci
_______________ 2. Akumulator se ne puni (u vožnji prestaje da svetli)
_______________ 3. Indikator pregrejanosti motora
_______________ 4. Indikator pritiska ulja
_______________ 5. Dugo svetlo
_______________ 6. Indikator grejanja goriva (za dizel); Kada se ugasi, motor se može
_______________ startovati

_______________ (preostale lampice markiraju indikatore naknadno ugrađenih dodataka
_______________ – svetla za maglu i sl.)

6. Kazaljka – pokazatelj količine goriva u rezervoaru sa crvenim markerom upozorenja
7. Sat
8. Prekidač za istovremeno paljenje sva četiri migavca (npr. kada se privremeno stane na putu)
9. Deo volana

Nagazno-ugazne papučice
Golf_papucice

1. Kvačilo, kuplung ili spojnica
2. Kočnica
3. Papučica za gas

Delovi motora za nadgledanje
Golf_motor

1. Komora sa uljem koje podmazuje delove motora (dopunjavati nakon kontrole nivoa ili potpuno menjati prema uputima u uputstvu)
2. Ručica šipke za proveru nivoa ulja (nivo mora biti između crtica Min i Max)
3. Komora sa vodom za hlađenje motora (održavati nivo između crtica Min i Max)
4. Hladnjak sa ventilatorom (koji se ne vidi)
5. Akumulator (proveravati visinu kiseline koja se nalazi oko ćelija)

Facebook komentari: