5G i povezanost u svetu kojim je ovladao COVID‑19

Živimo u okolnostima kakve do sada nismo poznavali. COVID‑19, direktno ili indirektno, uticao je na živote ljudi širom sveta. Socijalno distanciranje i ostanak miliona ljudi kod kuće postavili su velike zahteve pred komunikacionu infrastrukturu.

PCPress.rs Image

Sistemi koji obezbeđuju komunikaciju u zdravstvu, obrazovanju i preduzećima svih vrsta  izuzetno su opterećeni. Danas je povezanost ključna i telekomunikacione mreže su do sada bile na visini zadatka. Ovaj težak potres pokazao je pravi značaj komunikacionih mreža, a to su jasno prepoznali i korisnici koje smo anketirali za najnovije izdanje Ericsson izveštaja o mobilnim telekomunikacijama (Ericsson Mobility Report).

Uprkos neizvesnosti koju je izazvala pandemija, servis provajderi su nastavili sa uvođenjem 5G tehnologije, a više od njih 80 je do sada objavilo i puštanje u rad komercijalnih 5G servisa. Do kraja 2025. godine, kompanija Ericsson predviđa 2,8 milijardi 5G pretplatnika na globalnom nivou, što će činiti oko 30 procenata ukupnog broja mobilnih pretplatnika u tom trenutku. Istini za volju, tokom perioda obuhvaćenog ovim predviđanjem, LTE će i dalje ostati dominantna tehnologija mobilnog pristupa.

„Uspeh 5G ne može se meriti samo na osnovu broja pretplatnika. Pravu vrednost koju donosi 5G odrediće uspeh novih slučajeva primena i aplikacija za potrošače i preduzeća. 5G je stvoren za inovacije. Kako su skorašnji događaji dodatno posvedočili o važnosti digitalne infrastrukture, ulaganja u 5G mogu igrati značajnu ulogu u ponovnom pokretanju ekonomija. 5G će otključati potencijal Četvrte industrijske revolucije i biće kamen temeljac za izgradnju konkurentnosti zemlje na novom tržištu. 4G nam je doneo „ekonomiju aplikacija“, a 5G će biti najveća otvorena inovaciona platforma do sada“, komentarisao je Antonio Passarella, direktor za zapadni Balkan u kompaniji Ericsson.

Pandemija je pokrenula usvajanje i povećala upotrebu mnogih IKT usluga koje su omogućile potrošačima da, uz pomoć komunikacija i povezanosti, izgrade „novu normalnost“. Dok 57 procenata ispitanika planira da štedi novac zbog finansijske sigurnosti, jedna trećina planira da investira u 5G i bolju širokopojasnu Internet mrežu kod kuće kako bi bili pripremljeni za sledeći potencijalni talas.

PCPress.rs Image

„Ponosni smo što pružamo podršku našim partnerima koji među prvima prelaze na 5G. Ericsson je prva kompanija koja je pokrenula komercijalne 5G mreže na četiri kontinenta. Čak 70 procenata vodećih servis‑provajdera, po ocenama na globalnim javnim testovima 4G mreže, danas koristi radio‑opremu kompanije Ericsson, koja je ključna za performanse 5G mreže. Zahvaljujući našoj neprestanoj angažovanosti da obezbedimo interoperabilnost sa šest od šest proizvođača čipova, naša 5G tehnologija se neprekidno razvija kako bi podržala razne 5G uređaje. Na taj način, možemo da obezbedimo široku paletu slučajeva primene 5G i danas i u budućnosti“, izjavio je Antonio Passarella, direktor za zapadni Balkan u kompaniji Ericsson.

Pročitajte i:  Da li je neizbežno gašenje 2G mreže?

U nedavnom istraživanju koje je sprovela Ericsson laboratorija za korisnike (Ericsson Consumer Lab), 83 procenta ispitanika iz 11 zemalja tvrdi da su im informaciono‑komunikacione tehnologije pomogle u prevazilaženju problema koje je doneo karantin i izolacija. Rezultati pokazuju povećano usvajanje i upotrebu IKT usluga, kao što su e‑učenje, rad na daljinu i aplikacija za wellness, koje su pomogle korisnicima da se prilagode novoj realnosti, koju im je omogućila povezanost.

Značaj mreža ogleda se u povećanoj upotrebi

Vreme koje su korisnici proveli povezani na fiksnu širokopojasnu mrežu povećalo se tokom krize za dva i po sata dnevno, dok se vreme provedeno u korišćenju mobilnog Interneta povećalo u proseku za jedan sat dnevno. Čak 46 procenata anketiranih korisnika provelo je tokom ovog perioda znatno više vremena nego inače konektovano na fiksne širokopojasne mreže, dok je 16 procenata isto to uradilo na mobilnoj Internet mreži.

PCPress.rs Image

Na tržištima gde fiksne širokopojasne mreže nisu u dovoljnoj meri zastupljene, mobilna Internet mreža je posebno vrednovana. Na primer, u Indiji, 33 procenta ispitanika tvrdi da im je mobilna Internet mreža važnija od fiksne širokopojasne mreže, dok se 37 procenata isključivo, ili najčešće, oslanja na mobilnu Internet mrežu za povezivanje od kuće.

Dok se većina online aktivnosti na pametnim telefonima uglavnom obavljala povezivanjem na kućnu Wi‑Fi mrežu, neki slučajevi predstavljaju izuzetak. U anketi 38 procenata ispitanika tvrdi da polovinu ukupnog vremena na društvenim mrežama provedu povezani na mobilnu, a ne na fiksnu Internet mrežu.

Pročitajte i:  EU razmišlja da ublaži pravila spajanja telekomunikacionih kompanija

U poređenju s periodom pre izolacije, 74 procenta doživljava svoju mobilnu Internet mrežu istom ili boljom nego pre krize, dok 21 procenat ispitanika ima suprotno mišljenje. Oko polovina ispitanih korisnika kaže da su veoma zadovoljni ukupnim performansama fiksnih širokopojasnih mreža koje koriste. To pokazuje da su i mobilna i fiksna širokopojasna mreža dobro podnele povećanu upotrebu Interneta. Na 11 tržišta, 87 procenata ispitanih korisnika povećalo je upotrebu postojećih online usluga.

Šta se očekuje od provajdera

Analiza ukupnih promena u pogledu korišćenja aplikacija i porasta broja novih korisnika, otkriva da se povećala upotreba aplikacija za informacije o oboljenju COVID‑19 i praćenje njegovih simptoma, aplikacija koje omogućavaju e‑učenje i rad na daljinu kao i wellness aplikacija, te da je ukupan broj novih korisnika porastao za najmanje osam procenata. Pored toga, potreba za druženjem u izolaciji, kao i izbegavanje fizičkih poseta lekarima tokom krize, naterali su korisnike da počnu da koriste zdravstvene konsultacije na daljinu i različite društvene aplikacije za razmenu iskustava. S druge strane, najviše se smanjila upotreba aplikacija za putovanja i rezervacije, sport i navigaciju.

Od servis provajdera očekuje se da obezbede inovativne ponude i mreže koje mogu da izdrže različite zahteve korisnika.

PCPress.rs Image

Mnogi korisnici pametnih telefona očekuju od servis provajdera da budu kreativni u ispunjavanju novih zahteva i potreba svojih korisnika i različitih grupacija. Šest od 10 ispitanika smatra da je veoma važno da servis provajderi usluga održe kvalitet mreža i njihovu sposobnost da odgovore na povećani saobraćaj i različite zahteve korisnika. Većina očekuje da će njihov servis provajder pružiti pomoć onima koji svoj posao obavljaju „na prvoj borbenoj liniji“, kao što su lekari, medicinske sestre i osoblje za urgentne intervencije, tako što će ih nagraditi besplatnim minutima i besplatnim Internet saobraćajem. Takođe, ispitanici od provajdera očekuju da se uzdrže od naplate kazni zbog kašnjenja u plaćanju i otklone sva postojeća ograničenja koja se odnose na prenos podataka.

Važno je napomenuti da određeni segmenti korisnika predstavljaju primetnu većinu kod specifičnih zahteva za novim uslugama. Na primer, 61 procenat roditelja očekuje pakete obrazovnog sadržaja za decu, a 48 procenata kancelarijskih radnika očekuje nove usluge, kao što su sastanci uz pomoć virtuelne realnosti (VR).

Pročitajte i:  Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva mlade da se pridruže timu Ministarstva za realizaciju projekata

Očekivanja krajnjih korisnika od 5G mreža

U kriznim vremenima, kada je povezanost važna za korisnike i neophodna da bi mogli da nastave sa svojim poslovnim i privatnim aktivnostima, rastu i očekivanja po pitanju korisničkog iskustva u korišćenju telekomunikacionih mreža. Šest od 10 korisnika pametnih telefona ima izražene pozitivne stavove prema ulozi koju je 5G mogao da odigra u toku krize, a oko polovine njih čvrsto veruje da je 5G mogao da ponudi i bolji mrežni kapacitet i veće brzine u odnosu na 4G. Oni takođe veruju da je društvo u celini moglo da ima ogromnu dobrobit od 5G. Sličan nivo saglasnosti postoji i u vezi sa ulogom 5G iz perspektive zdravstvenih usluga. Na primer, zdravstveni radnici mogli su da koriste 5G kako bi kontrolisali medicinsku opremu na daljinu ili su roboti kojima se upravlja preko 5G mreže mogli da obavljaju testiranja i da se na  taj način smanji vreme tokom kojeg je medicinsko osoblje izloženo zarazi.

PCPress.rs Image

Anketa takođe otkriva da su postojeći 5G korisnici aktivniji online od 4G korisnika u kupovini namirnica, korišćenju video‑sadržaja i igranju igrica. 5G korisnici su takođe pokazali i više optimizma kad je u pitanju potencijal 5G mreže. Četiri od 10 ispitanika se u potpunosti slaže da 5G pokrivenost treba brže da raste kako bi mogli da imaju bržu mobilnu mrežu od onoga što im trenutno pružaju njihove fiksne širokopojasne mreže kod kuće, dok u slučaju postojećih 5G korisnika ovakvo mišljenje ima čak šest od 10 korisnika.

Postojeći 5G korisnici u većoj meri od 4G korisnika smatraju da je mobilni Internet važniji od fiksne širokopojasne mreže. Zapravo, 23 procenta korisnika 5G mreže smatra da je mobilni Internet važniji od fiksnog, dok ostalih 48 procenata kaže da su im obe mreže podjednako važne.

Korisna adresa: Ericsson.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,