Excel pite i krofne, grafikoni za sladokusce!

Excel poseduje veliki broj grafikona a korisnici, iz nekog razloga, obožavaju da koriste „pite“ (Pie Chart) i „krofne“ (Doughnut Chart). Biće da je to uticaj podsvesti, svi mi čeznemo za slatkišima, jer ako racionalno gledate na stvari ovakvi grafikoni su često pogrešan izbor. Zašto? Pa ako pita ili krofna imaju više od „dva parčeta“ često je, bez dodavanja prikaza vrednosti serija, teško zaključiti koje od njih je veće. Kako razrešiti ovu dilemu saznaćete u tekstu koji sledi!

Pročitajte

Kako prikazati trendove u Excel grafikonima?

Za izračunavanje i prikaz trenda u Excel grafikonima koristi se linija trenda (Trendline). Nju možete da dodate u grafikon kao jedan od njegovih elemenata, izborom iz menija Add Chart Element. Ovo se može postići i iz menija u gornjem desnom uglu grafikona. Takođe, liniju trenda možete da dodate nakon što selektujete seriju, te izborom opcije Add Trendline iz njenog kontekstnog menija. Ovde posao tek počinje!

Pročitajte

Upotreba sekundarne ose u Excel grafikonima

Ponekad se dešava da na grafikonima treba da prikažete nesrazmerne vrednosti. Npr. ako treba da izvršite analizu konkurencije te da uporedo prikažete prihode, dobit i broj zaposlenih videćete da ova poslednja kategorija značajno odudara od prve dve. Prihodi i dobit se često mere milionama, a broj zaposlenih desetinama. Ako sve tri serije prikažete na istom grafikonu broj zaposlenih se neće dobro videti. Kako bi ova serija podataka postala uočivija, rešenje je da je prikažemo na sekundarnoj osi.

Pročitajte

Serije podataka u Excel grafikonima

U Excel grafikonima možete da prikažete jednu ili više serija podataka. U slučaju da pravite tradicionalne grafikone kao npr. Column Chart ili Bar Chart možete da ih prikažete na nekoliko načina: kao razdvojene (Clustered), spojene (Stacked) ili spojene sa uvidom u udeo zastupljenosti u ukupnoj sumi (100% Stacked). U ovom tekstu biće reči o tome kako manipulisati serijama podataka…

Pročitajte

Preporučeni grafikoni u Excel izveštajima

Koji tip grafikona iskoristiti kako biste na najbolji način izvršili vizualizaciju podataka u Excel izveštaju? Najpre, imajte u vidu da postoje oni koji su univerzalni kao npr. Column, Bar, Pie/Donut… kao i oni koji su specifični, kao što su: Sunburst, Histogram, Waterfall, Box&Whisker… Iako ćete, u većini slučaja, sami izabrati tip grafikona kojim ćete predstaviti podatke, često je ipak najbolje da pokrenete opciju Recommended Charts…

Pročitajte